Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Kan virus trigga i gång celiaki?

2022-11-04
en skiva franskbröd i vilken det har karvats ut två ögon och en ledsen mun
Foto: iStock/AndreyPopov

Gluten är ett protein som finns i olika sädesslag som till exempel vete och korn. Två av de viktigaste faktorerna för att utveckla celiaki är genetik och att man äter just gluten. Samtidigt tror en grupp forskare att det kan vara virus som är sjukdomens utlösande faktor.

– Av det vi sett tror vi att generna är kolen, gluten är tändvätskan och viruset gnistan som tänder brasan. Däremot finns det ingen anledning för gemene man att undvika att äta mat som innehåller gluten, säger Daniel Agardh, läkare vid Skånes universitetssjukhus och adjungerad professor vid Lunds universitet.

Söker svar i bajsprover

Celiaki är en kronisk autoimmun sjukdom som drabbar tunntarmen hos runt två procent av alla svenskar. När proteinet gluten når tunntarmen bildas en inflammation. Vanliga symtom är besvär i mag-tarmkanalen, såsom diarré och illamående, trötthet, viktnedgång och ledvärk. Behandlingen består av glutenfri kost resten av livet. Inom ramen för den så kallade Teddystudien, ett internationellt forskningsprojekt med fokus på flera autoimmuna sjukdomar hos barn, ska Daniel Agardh tillsammans med kollegor i USA och Finland analysera 20 000 avföringsprover från barn. Detta för att se om virus faktiskt är boven som utlöser sjukdomen.

porträttbild av Daniel Agardh
Daniel Agardh. Foto: Andreas Irebring

– Det finns mycket som tyder på det. Det som stärker vår hypotes om att virus kan vara inblandade i uppkomsten av celiaki är att två mindre, tidigare genomförda studier visar på samma sak. Studierna är oberoende av varandra och båda visar på en ökad mängd av virus i avföringsproverna hos de barn som sedan insjuknat i celiaki, säger Daniel Agardh.

Av de barn som ingått i Teddystudien har några av barnen med tiden utvecklat celiaki medan andra inte har gjort det. Detta har gett forskarna möjligheten att studera om barnen haft någon virusinfektion under uppväxten som senare kan kopplas till att de insjuknat i celiaki. Barn introduceras oftast till mat när de är mellan fyra och sex månader gamla och då även gluten. Vid den åldern är deras immunsystem inte färdigutvecklat och därav är de även mer känsliga för virusinfektioner.

Den perfekta stormen

– Om ett barn då har den genetiska förutsättningen för att utveckla celiaki, i kombination med gluten, kan ett virus ge de perfekta förutsättningarna för att utlösa sjukdomen. Det är åtminstone vad vi tror. Vi vill se om det finns någon rubbning av olika tarmbakterier innan sjukdomen uppstod och om det kan kopplas till en tarminfektion. Det intressanta med den här studien är att vi faktiskt kollar på förekomsten av virus innan man blir sjuk, förklarar Daniel Agardh.

I tidigare studier har man dessutom kunnat påvisa att det finns en koppling mellan en tidig enterovirusinfektion som kan ge mag-tarminfektioner hos små barn med en specifik genuppsättning och utveckling av celiaki senare i livet.

– Själv tror jag att barnen latent kan bära på enterovirus i flera år utan att vara sjuka, men att det så småningom kan utlösa celiaki, säger Daniel Agardh.

Kan minskat intag minska risken?

Nu vill forskarna utvidga studien. De söker finansiering för att kunna initiera en studie om viruset kan överföras från modern till barnet redan under graviditeten.

– Tidpunkten för introduktionen av gluten till spädbarn tycks inte påverka risken för celiaki. Däremot ökar risken för celiaki med ökad mängd gluten under tidig barndom hos de som bär på ärftliga riskanlag för sjukdomen. Om ett minskat glutenintag under de första tre levnadsåren minskar risken eller bara skjuter upp tidpunkten för insjuknandet är något som studeras för närvarande, säger Daniel Agardh.

Text: ANDREAS IREBRING