Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Kan bi-bakterier ersätta antibiotika?

2014-09-09

Bin

 Foto: Colourbox

Färsk honung är ett gammalt läkemedel inom folkmedicinen. En forskargrupp från Lunds universitet kan nu visa att dess effekt beror på mjölksyrabakterier från binas honungsmage, som förts över till honungen. Med hjälp av dessa bakterier har forskarna både kunnat motverka antibiotikaresistenta stafylokocker i provrörsförsök och bota svårläkta sår på hästar.

Forskargruppen leds av Tobias Olofsson och Alejandra Vásquez, medan doktoranden Éile Butler har utfört en stor del av studierna. Paret Olofsson-Vásquez har länge forskat om honung och om de mjölksyrabakterier som finns i binas honungsmage (en utvidgad del av matstrupen). De har funnit att bakterierna producerar en mängd proteiner, fettsyror, organiska syror och andra antimikrobiella ämnen.

Visar god effekt på sjukdomsbakterier

I två nyss publicerade studier har bi-bakterierna testats på sjukdomsbakterier hämtade från infekterade patienter. Den ena studien visar att mjölksyrabakterierna i kombination med färsk honung hade god effekt på bakterieprov från patienter med kroniska sår.

Den andra studien inriktades på de svåra sårbakterierna Staphylococcus aureus (MRSA, en bakterie som är resistent mot methicillin), Pseudomonas aeruginosa och Enterococcus (VRE, resistent mot vancomycin). Även här visade mjölksyrabakterierna en god effekt, vilket ger hopp om att de skulle kunna utvecklas till en ersättning för antibiotika.

Producera olika antibiotiska substanser

– Antibiotiska läkemedel har oftast bara en aktiv substans, inriktad mot en viss grupp bakterier. Våra 13 mjölksyrabakterier har däremot förmågan att producera olika antibiotiska substanser beroende på vilka olika sjukdomsbakterier de möter, förklarar Tobias Olofsson.

Effekten bygger på att mjölksyrabakterierna är levande, som i färsk honung. Honung köpt i en livsmedelsaffär innehåller inga levande bakterier och fungerar därför inte på samma sätt. I tredje världen däremot finns det färsk honung från vilda bin, vilket gör det lättare att tänka sig att honungen skulle kunna användas som läkemedel.

Hästarnas sår läkte

Lundaforskarnas studier är ännu bara gjorda i laboratoriet och inte direkt på människor. Sådana försök startas först senare i höst. Då ska man prova behandlingen på 20 patienter med kroniska sår vid Blekinge sårcentrum – samma patienter som sjukdomsbakterierna i en av deras studier hämtats från.

Gruppen har däremot gjort studier på tio hästar med svårläkta sår. Deras ägare hade försökt behandla hästarna med många olika metoder (inklusive antibiotika) utan att lyckas, men kombinationen av färsk honung och mjölksyrabakterier läkte såren på alla de tio hästarna.

Text: INGELA BJÖRCK

Artikeln är tidigare publicerad som ett pressmeddelande från Lunds universitet, 9 september 2014