Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Japansk metod bra vid operation av tarmtumörer

2016-05-26

Vid Skånes universitetssjukhus har ett nytt sätt att ta bort polyper och tidig cancer i tjocktarmen införts. Nyligen presenterades en studie av införandet som gjorts på ett 100-tal patienter vid kirurgienheten.

Metoden, endoskopisk submukosadissektion (ESD), har flera fördelar för patienten. Större polyper kan tas bort i en bit istället för att först delas i mindre bitar. Detta underlättar bedömningen av tumörens utbredning och minskar risken för oönskad spridning.

Många av patienterna slipper också öppen kirurgi och inläggning på sjukhuset, vilket minskar risken för infektion och andra komplikationer.

Henrik Thorlacius
Henrik Thorlacius

Ingreppen utförs vid sjukhusets endoskopienhet i Malmö som leds av Ervin Toth. Henrik Thorlacius, professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö samt överläkare vid Skånes universitetssjukhus, har lärt sig metoden på plats i Japan och därefter infört den på kirurgienheten i Malmö.

– Det är fullt möjligt att införa ESD-metoden vid tjocktarmsoperationer även i västvärlden, efter adekvat träning, noggrann diagnosticering och en standardisering av metoden, säger Henrik Thorlacius.

Denna slutsats har sin grund i en studie av operationsmetoden som nyligen presenterades vid Gastrodagarna 2016 i Visby. Den bygger på data och erfarenheter från 101 patienter som genomgick ESD-operation under 2014 eller 2015 i Malmö. Studien är en av de största hittills av ESD och tjocktarmsoperationer i västvärlden.

Text: Björn Martinsson
Foto: Kennet Ruona