Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

”Jag hade nog tur som fick så bra information”

2016-06-01
IMG_4142-1
Rolf Lindstrup tycker att få tidig information är jättebra och viktigt. Foto: Sun Nilsson

Under 2011 opererades Rolf Lindstrup för sin prostatacancer. Redan innan operationen hade han ett samtal med sin läkare om att operationen kunde leda till problem med att få erektion. Ett samtal som han nu i efterhand uppskattar.

– Jag tror jag hade tur, min läkare tog upp det här med eventuella erektionsproblem och andra sexuella konsekvenser efter operationen redan på ett tidigt stadium. Jag förstår när jag har pratat med andra i samma situation att det är ovanligt att man får information om att de kan påverka den sexuella förmågan, berättar Rolf Lindstrup.

Att få tidig information om eventuella konsekvenser tyckte Rolf var jättebra och viktigt. Och att samtalet följs upp efter avslutad behandling eller operation.

– När man får diagnosen är fokus bara på att överleva. Det var först efter min operation som tankarna kom in på det fortsatta livet. Därför var det bra att jag redan innan operationen visste att det kunde leda till konsekvenser, det gjorde det lättare att prata om det igen, säger Rolf Lindstrup.

Efter operationen fick Rolf också tid att prata med sexologen som arbetade på avdelningen. Där fick Rolf framför allt många bra tips och råd om mediciner och andra hjälpmedel för att råda bot på en sviktande erektionsförmåga.

– Det finns ju en mängd bra hjälpmedel och läkemedel så det var jättebra, problemet är bara att många är så dyra, säger Rolf Lindstrup.

Text: JAKOB AXELSSON

Läs även ”Sexhjälpmedel för män som drabbats av prostatacancer