Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Inget samband mellan icke könsmatchade blodtransfusioner och risk för död

2016-11-29

Det är inte förenat med specifik risk för patienter att få blod från givare som inte är av samma kön som patienten vid en hjärtoperation. Den nya studien publiceras nu i den ansedda tidskriften Circulation, och är ett samarbete mellan professorn och överläkaren i transfusionsmedicin Martin L Olsson vid Lunds universitet och forskare på Karolinska institutet.

– I studien inkluderades närmare 50.000 hjärtopererade patienter och vi kunde visa att det inte spelar någon roll om patienten får blod från givare av motsatt kön. Detta stärker oss och visar att blodcentralerna tryggt kan arbeta vidare på det patientsäkra sätt vi redan gör idag, säger Martin L Olsson.

Läs även den tidigare artikeln Blod från motsatta könet kan vara en riskfaktor