Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Inga samband mellan HPV-vaccinet och misstänkta biverkningar

2016-06-01

HPV-vaccinet skyddar mot livmoderhalscancer, men på senare tid har det diskuterats om vaccinet skulle kunna ge allvarliga biverkningar. I slutet av förra året meddelade EU:s läkemedelsverk (EMA) att det inte finns några vetenskapliga data som kopplar HPV-vacciner till POTS eller CRPS.

MYC0011729Den absolut vanligaste orsaken till livmoderhalscancer är att man genom sexuella kontakter smittas med HPV, humant papillomvirus. Idag finns det två vacciner i Sverige som skyddar mot de två farligaste HPV-virusen, HPV 16 och HPV 18. Vaccinet har dock bara effekt på den som inte redan är smittad varför det är bäst att vaccinera före sexdebuten. Därför erbjuds flickor att vaccinera sig när de går i femte eller sjätte klass. Men på senare tid har det diskuterats om vaccinet skulle kunna ligga bakom POTS eller CRPS. I slutet av förra året meddelade EU:s läkemedelsverk (EMA) att det inte finns några vetenskapliga data som kopplar HPV-vacciner till POTS eller CRPS.

Lotten Darlin
Lotten Darlin.

Enligt Läkemedelsverket har cirka 500 000 personer vaccinerats mot humant papillomvirus, HPV, i Sverige sedan 2006. Myndigheten har när detta skrivs inte fått inrapporterat några fall med diagnosen CRPS, däremot 10 fall med diagnosen POTS.

– Det är bra att EU:s läkemedelsverk nu visat att det inte finns något samband mellan HPV-vaccinet och biverkningarna. Det gör att föräldrar kan fortsätta att känna sig trygga, och det är viktigt eftersom de avgör om deras flickor ska vaccineras, säger Lotten Darlin, gynekolog på Kvinnokliniken i Lund och forskare med inriktning mot HPV och livmoderhalscancer.

Vaccinet skyddar inte mot alla HPV-virusstammar

I Sverige innehåller HPV-vaccinet skydd mot två av de mer aggressiva HPV-virusstammarna; HPV 16 och HPV 18.

– Tack vare vaccinet minskar frekvensen av cellförändringar och därmed på sikt antalet som drabbas av livmoderhalscancer. Visserligen har man inte visat i studier att livmoderhalscancer minskar, men det har att göra med att det tar upp till trettio år att upptäcka om det en skillnad i incidens efter vaccinering. Däremot har forskning visat att förstadierna till livmoderhalscancer minskar, säger Lotten Darlin.

Unga sexdebutanter drabbas mest av HPV-virus

Antalet som drabbas av HPV-virus är som högst bland unga som nyligen debuterat sexuellt.

– Vinsten med att vaccinera sig är stor och helst ska man göra det innan man debuterar sexuellt. Trots att över 70 miljoner flickor runt om i världen fått HPV-vaccin för att förhindra livmoderhalscancer, har man inte lyckats belägga några svåra biverkningar.

Även om man tagit vaccinet är det viktigt att fortsätta att gå på sina cellprovtagningar, påpekar Lotten Darlin.

– HPV-vaccinet täcker inte alla virusstammar. Det vaccin som ges i Sverige ger skydd mot HPV 16 och 18, som idag orsakar ungefär 70 procent av livmoderhalscancer.

Text: TOVE SMEDS

Bild spruta: MATTON

LYSSNA PÅ PODD OM VACCINER

Tema:
Vacciner