Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Hur mår ungdomar idag?

2014-06-09

Andelen barn och unga som upplever stress i vardagen ökar med åldern, framförallt bland flickor. Var fjärde pojke och varannan flicka i gymnasiets årskurs två rapporterar att de mår dåligt, psykiskt eller fysiskt, flera gånger i veckan. Detta är bara några exempel från Folkhälsorapporten Barn och Unga i Skåne 2012.

Mår ungdomar sämre idag?

16613117

Foto: Matton

– Det vet vi inte eftersom vi inte har forskat på det tillräckligt länge. Men vi vet att många ungdomar söker hjälp för att de inte kan sova, är stressade i skolan, upplever för stora krav eller är oroliga inför framtiden. Vi ser också en stor variation, det går inte att ge en enhetlig bild, säger Per Johnsson, psykolog och lektor vid Lunds universitet.

Det kan tyckas konstigt att så många mår psykiskt dåligt när vi rent materiellt har det så bra. Per Johnsson menar att problemet är komplext och har många olika bidragande orsaker. En sådan är att många ungdomar oroar sig inför framtiden, ungdomsarbetslösheten har aldrig varit så hög som nu.

Efterfrågade och delaktiga

– För att må bra måste vi känna oss efterfrågade och delaktiga, annars är det lätt att drabbas av depressiva känslor. Samhället måste bli bättre på att erbjuda ungdomar jobb så att de kan känna att de bidrar och kan klara sig själva.

Ett annat problem är den ökade stressen i skolan. Per Johnsson berättar att tidigare, när de första betygen gavs först i årskurs åtta kunde man inom psykiatrin se en tydlig ökning av ångestrelaterade problem från höstterminen i årskurs åtta.

Per Johnsson-2
Per Johnsson, leg. psykolog och lektor vid Lunds universitet. Foto: Roger Lundholm

– Det var extra olyckligt att de första betygen sammanföll med puberteten. Det är så lätt att man blandar ihop den kunskapsutvärdering som betygen ger med en utvärdering av hela sig själv som person.

Flickor mår sämre än pojkar?

Många undersökningar tyder på att flickor mår sämre än pojkar. Inte heller här finns ett enkelt svar men Per Johnsson ger en intressant delförklaring som har nära koppling till hans forskning kring ätstörningar. När ungdomar kommer i puberteten och deras kroppar börjar förändras så utvecklas pojkars kroppar i enlighet med de rådande idealen, dvs. att de får större muskler. Flickors kroppar strävar däremot åt motsatt håll. I puberteten börjar flickor lägga på sig mer underhudsfett vilket är nödvändigt för att menstruationen ska komma igång. Men i tidningar, bloggar och filmer är trådsmala kvinnor idealet.

Vi sover mindre

Internet och det enorma informationsflöde som vi utsätts för idag utgör ytterligare ett problem, på flera olika sätt.

Rent fysiskt påverkas vi genom att vi sover mindre. Många ungdomar sover med telefonen i sängen eller går upp väldigt tidigt för att hinna hålla sig uppdaterade på sociala medier. Förutom att det blir svårare att koncentrera sig i skolan är sömnbrist en vanlig orsak till depression.

– En annan aspekt av sociala medier är att vi utvärderas hela tiden och av hela världen. Ungdomar jagar ”likes” på sociala medier och får man inte tillräckligt många gillanden tillräckligt snabbt upplevs det som ett misslyckande.

Föräldrar har ett stort ansvar

Per Johnsson menar att föräldrar har ett stort ansvar och behöver bli bättre på att sätta gränser.

– Idag försöker många föräldrar vara kompisar med sina barn, något som jag menar är helt fel. Föräldrar ska vara föräldrar och hjälpa sina barn att få struktur i tillvaron och att hitta sin självkänsla. Föräldrar ska ställa rimliga krav på sina barn samtidigt som det är viktigt att lindra barnens egna krav på sig själva.

Text: EVA BARTONEK ROXÅ