Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Hudcancern tar dubbelt så många liv som trafiken

2017-11-07

Varannan timme diagnostiseras en ny person i Sverige med malignt melanom. Trots att antalet fall hela tiden når nya rekordnivåer har vi svårt att ändra vår inställning till det som påverkar mest: solen. Professorn och överläkaren Christian Ingvar tror att breda informationskampanjer och nya behandlingsmetoder är vägen framåt i kampen mot cancern.

Hudcancer är egentligen flera olika cancrar, men de flesta tänker i första hand på malignt melanom. Och det på goda grunder. Antalet fall har mer än fördubblats sedan 1990-talet och fortsätter att öka – melanom är numera den femte vanligaste cancerformen. En stor förklaring är vårt ständiga resande.

Christian Ingvar. Foto: Kennet Ruona

– Svenskar älskar solen och med vårt ökande resande till sydligare breddgrader utsätter vi oss för en allt kraftigare UV-strålning, säger Christian Ingvar, professor vid Lunds universitet och överläkare på Skånes universitetssjukhus.

Vår problematiska relation till solen

Vår relation till solen är dock problematisk, både utomlands och hemma. Samtidigt som vi solar mer än våra europeiska vänner skyddar vi oss sämre.

– Vår bleka hy hinner inte vänja sig. Solar du försiktigt en snutt varje dag, med kläder och hatt på dig, löper du mindre risk än om du sitter på kontoret hela veckan och sen bränner dig på stranden på söndagen, säger Christian Ingvar.

Brännskadan kan i sin tur störa våra pigmentceller (melanocyter), och om de börjar dela sig okontrollerat har ett malignt melanom uppstått.

Forskningen har inte svar pa hur risken ökar med antalet gånger, eller hur allvarligt, du bränner dig. Klart är att den som älskar solen får mer melanom, att ärftlighet påverkar och att män drabbas oftare än kvinnor. Hög utbildning och god ekonomi spelar också in då det är associerat med fl er resor till soliga länder. Samtidigt påpekar Christian Ingvar att solen i grunden är bra för oss.

– Stänger du in dig i en kolkällare är din överlevnad kortare än om du är ute. Solen är bra mot vissa sjukdomar och ger en livsstil och ett välbefi nnande som totalt sett gynnar dig. Men det kostar i antalet fall av melanom.

Antalet fall har fordubblats under 2000-talet och omkring 4 000 svenskar drabbas nu arligen. Ar du orolig?

– Det som verkligen gör mig bekymrad är att antalet tjocka melanom tredubblats under de senaste 20 åren. Det är en typ som ger stor risk för spridd sjukdom och en dödlighet runt 50 procent.

Solsäkerhet lika viktigt som flygsäkerhet

Lösningen stavas prevention. Christian Ingvar vill se mer information om osunda solvanor, inte minst till charterresenärer. Men det är också viktigt med utbildningsinsatser till vård- och äldrevårdpersonal. Att upptäcka hudförändringarna i tid är nämligen helt avgörande för en lyckad utgång.

Christian Ingvar pekar på Australien där stegringen av antalet fall planat ut de senaste fem åren, om än på en högre nivå än Sverige nu befinner sig på. Han menar att tydlig information – kampanjer som ”Fry now, pay later” – har gett effekt.

– Solsäkerhet borde vara ett etablerat begrepp i samhället, säger han och fortsätter:

– Jämför med flyget där vi får en säkerhetsgenomgång och broschyrer inför varje start trots att risken för att det ska hända något är försvinnande liten. Den är mindre än i trafiken där det i sin tur är hälften så många som dör jämfört med hudcancer.

Forskningen har gjort stora framsteg

För den som drabbas av spridd sjukdom ser Christian Ingvar en stark framväxt av nya lovande behandlingar. Framför allt har immunterapi, som manipulerar vårt eget immunförsvar till att angripa cancercellerna, gjort stora framsteg på senare år.

– Vi har en lång resa kvar men man rapporterar idag en långtidsöverlevnad på 40 procent. Det är helt fantastiska siffror med tanke på att relativt få patienter med spridd sjukdom överlevde sitt första år tidigare.

Text: AXEL JÖNSSON