Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Hopp om smärtstillning utan skaderisk

2011-11-24
vitlök
Foto: Colourbox

Paracetamol har använts som smärtstillande medel i hundra år. Ändå har farmakologerna aldrig kunnat förklara exakt varför ämnet fungerar så bra, och inte heller hur man skulle kunna bli kvitt dess nackdelar i form av risken för leverskador. Två lundaforskare har nu löst en del av problemen. 

Paracetamol är det verksamma ämnet i Alvedon, Panodil, Reliv och flera andra vanliga medel mot smärta. Den som använder medlet på rätt sätt löper inga risker, men den som överdoserar eller tar det ihop med alkohol kan skada levern.

Tonårsförgiftningar med paracetamol är enligt Läkemedelsverket ett mycket stort problem. Större överdoser i samband med självmordsförsök kan orsaka svåra leverskador och död, och en levertransplantation efter en paracetamolförgiftning kan ibland krävas för att rädda livet.

Svårt bli kvitt leverskadande effekt hos paracetamol

Medan andra läkemedel brukar utvecklas till nya produkter med bättre effekt och mindre biverkningar, så har detsamma inte skett med paracetamol.

– Många försök har gjorts, men inget har lyckats. När man förändrat molekylen för att bli av med dess leverskadande effekt, så har också den smärtstillande effekten försvunnit, konstaterar professor Edward Högestätt.

Smärtforskning med fokus på starka kryddor

Han och kollegan docent Peter Zygmunt från Sektionen för klinisk kemi och farmakologi har arbetat med smärtforskning med utgångspunkt från smakämnen som vitlök, chilipeppar och wasabisenap.

Dessa kryddor smakar helt olika, men kan alla ge obehagliga upplevelser: om man får för mycket bränner och svider de i munnen, och det kan uppstå rodnader och svullnader.

Skälet är att dessa ämnen påverkar nerver som tillhör smärtsystemet.

Paracetamol aktiverar vitlöksreceptorn i ryggmärgen

Edward Högestätt och Peter Zygmunt har studerat en av paracetamols nedbrytningsprodukter i kroppen – just det ämne som anses stå för leverskadorna.

De har funnit att detta ämne aktiverar den så kallade vitlöksreceptorn i ryggmärgen. Denna receptor har förmågan att hejda signalerna i smärtnerverna, vilket ger en smärtstillande verkan.

– Det är alltså precis samma ämne som står för både leverskadorna och smärtstillningen. Det är förklaringen till att man inte kunnat separera dessa två effekter, säger Edward Högestätt.

Skräddarsy ofarlig molekyl som lindrar smärta

När forskarna nu förstått vilken receptor som aktiveras, så har de kunnat skräddarsy en ofarlig molekyl som verkar på just denna receptor. Det är en cannabinoid, alltså ett ämne från cannabisplantan.

– Men det här ämnet har inga som helst narkotiska egenskaper, understryker Peter Zygmunt. Han hoppas därför att denna substans, eller något annat ogiftigt ämne som påverkar vitlöksreceptorn, ska kunna utvecklas till ett ofarligt men ändå effektivt smärtstillande medel.

Text: INGELA BJÖRCK

Nyhet från Lunds universitet 24 november 2011