Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Hjälper naturmedel?

2013-11-05
Foto: Julio Reis, Wikimedia Commons

Många som lider av artros söker sig till hälsokostbutikerna. Där hittar man ofta flera hyllmeter med olika växtbaserade läkemedel, naturläkemedel och kosttillskott som utlovar positiv effekt vid artros. Men vad vet man egentligen om medlens effekt och säkerhet och hur förhåller sig skolmedicinen till dessa medel?

Aktuellt om vetenskap & hälsa har träffat Ingemar Petersson, professor i rörelseorganens sjukdomar och specialist inom reumatiska sjukdomar.

Ingemar Petersson
Ingemar Petersson. Foto: Roger Lundholm

– Det är viktigt att sjukvården respekterar de patienter som använder olika naturmedel och upplever att de mår bättre av det. Som läkare kan jag inte rekommendera dessa medel om det saknas kliniska studier som visar att de har effekt men jag ser inte heller någon anledning att avråda från dem. Detta under förutsättning att det inte finns indikationer på att de skulle vara skadliga eller farliga, säger Ingemar Petersson.

De mest populära

Bland de mest populära medlen återfinns glukosamin och strandnypon.

Glukosamin är huvudbeståndsdelen i flera registrerade läkemedel som får säljas receptfritt även på andra ställen än apotek. Det är en kroppsegen substans som finns i bland annat brosk och man har därför utgått från teorin att glukosamin skulle ha en broskuppbyggande funktion. Det finns studier som talar för att glukosamin skulle vara verksamt mot artrossmärta medan andra studier har inte kunnat visa på ett sådant samband. Läkemedlet omfattas därför inte längre av läkemedelsförmånen.

Strandnypon är ett kosttillskott som anses ha antiinflammatorisk effekt och marknadsförs idag av flera olika tillverkare. En del mindre studier har gjorts som visar på positiv effekt.

Oklart kring kost och artros

Idag vet man att inflammation kan vara en del av sjukdomsprocessen vid artros även om inflammation spelar en betydligt större roll vid en del andra ledsjukdomar som exempelvis ledgångsreumatism. Det är också väl känt att vissa typer av fett är mindre inflammationsdrivande än andra.

– För ledgångsreumatism finns vetenskapliga studier som visar att strikt kosthållning kan ha en inflammationsdämpande effekt men en motsvarande effekt vid artros har inte gått att visa i vetenskapliga studier, säger Ingemar Petersson.

Vem kontrollerar vad?

Då och då kommer det också larmrapporter om negativa effekter av naturmedel och 2009 gick Läkemedelsverket ut med en varning som gällde ett kosttillskott mot ledbesvär. Kosttillskottet var spetsat med en odeklarerad läkemedelssubstans och hade orsakat flera allvarliga biverkningar. Vad kan man som konsument göra för att undvika oseriösa tillverkare?

Medel klassade som växtbaserade läkemedel och naturläkemedel är godkända av Läkemedelsverket med dokumenterad information om hur medlen verkar, dosering och eventuella biverkningar. Traditionella växtbaserade läkemedel är registrerade hos Läkemedelsverket och kunskapen om dessa medel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Kosttillskott klassas som livsmedel.

Med anledning av varningen 2009 gjorde Läkemedelsverket nyligen en analys av 27 vanliga kosttillskott för leder. Man undersökte om någon av produkterna innehöll substanser som används i värkläkemedel men hittade inga sådana substanser. Hela rapporten finns att läsa på läkemedelsverkets hemsida*.

Var en kritisk konsument!

Läkemedelsverket allmänna råd till dem som vill köpa kosttillskott på nätet är att undvika aktörer som saknar tydliga kontaktuppgifter eller som utlovar vidlyftiga medicinska effekter och Ingemar Petersson ger följande råd:

  • Var en kritisk konsument och var uppmärksam.
  • Kom ihåg att allt som har en effekt kan även ha en oönskad bieffekt. Det gäller såväl läkemedel som naturmedel av olika slag.

Han påminner också om att det första steget i artrosbehandlingen, som rekommenderas till alla, är varken smärtlindrande läkemedel eller alternativa naturmedel utan information, viktnedgång och fysisk aktivitet.

Text: EVA BARTONEK ROXÅ

*Läkemedelsverkets analys av kosttillskott med avseende på värkläkemedel