Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Hjälp att tolka svårlästa innehållsförteckningar

2013-04-22

 

Ett exempel på en innehållsförteckning på en hudkräm.
Ett exempel på en innehållsförteckning på en hudkräm.

För den som har fått en kontaktallergi är det enda sättet att bli kvitt sina besvär att helt undvika kontakt med ämnet som utlöser allergin.

Men det är en djungel av olika kemiska ämnen som möter den som försöker sätta sig in i vilka konserveringsmedel som används i hygienprodukter, och vilka som kan ge besvär av olika slag.

Inom EU finns ett gemensamt system för att märka ut innehållet i hygienprodukter och kosmetika. Alla ingredienser som ingår i produkten ska deklareras med de namn som finns i den så kallade INCI-listan.

– Namnen i INCI-listan är visserligen besvärliga för en lekman att förstå, men det är samtidigt oerhört värdefullt för dem som behöver undvika ett visst ämne att man vet vad man ska leta efter, säger Malin Engfeldt som är yrkeshygieniker vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.

För att hjälpa de patienter som har en kontaktallergi har därför hudkliniken i Malmö tagit fram informationsblad så att de ska veta vad de behöver undvika.

Läs sammandrag av dessa informationsblad i följande artiklar:

Vad är formaldehyd?

Vad är parabener?

Läs mer om allergier mot konserveringsmedel i artikeln: Konserveringsmedel kan vara orsak till eksem

Text: NINA NORDH