Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Föreläsning om KBT och smärtlindring i Malmö

2011-05-13
människor som går
Foto: Dreamstime

Har psykolog lösningen för långvarig smärta?

Är Kognitiv Beteendeterapi lösningen när det gäller långvarig smärta? Kan metoden användas mot sömnproblem?

Det är tre frågor som tas upp under föreläsningen om Kognitiv beteendeterapi vid långvarig smärta och sömnproblem den 17 maj i Malmö.

Den ges av legitimerade psykologen Dan Rosenqvist. Han arbetar vid Beteendemedicinska enheten på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Där praktiserar han KBT mot bland annat smärta. Men också som behandling mot ångest, depression och ätstörning.

Tredelad

Hans föreläsning är tredelad. Varje del tar en knapp timme. Han börjar med att förklara vad metoden KBT är för något.

Föreläsningen ordnas av Skånes universitetssjukhus, Patientforum i Malmö, Studieförbundet Vuxenskolan och Malmö Fibromyalgiförening.

Var och när

Den hålls måndagen den 17 maj i Jubileumsaulan, ingång 59, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Programmet börjar klockan 14.

Text: HANS-GÖRAN BOKLUND

Nyhet från Skånes universitetssjukhus, 12 maj 2011