Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Gener avslöjar risk för diabetiska ögonskador

2010-09-24

 

öga i närbildForskare på Lunds universitets Diabetescenter har upptäckt en genvariant som reducerar risken för ögonskador vid typ 1 diabetes med 70 procent, i vart fall under de första 15 åren med sjukdomen.

Fyndet är i överensstämmelse med sedan länge gjorda iakttagelser vilka inte har haft någon bra förklaring. Sambandet diabeteskomplikationer, till exempel ögonskador, och en dålig kontroll av blodsockernivåerna förklarar en hel del. Men inte alla med dålig kontroll drabbas och många med bra kontroll gör.

 Slutsatsen blir att också andra faktorer än blodsockernivåer har betydelse. Vilka mekanismer det handlar om är i stort okänt.

 

Fotografier av ögonbottnarna

Forskarna har analyserat bland annat genuppsättningen hos deltagarna i den svenska DISS-undersökningen (Diabetes Incidence Study in Sweden) vilka insjuknade i typ 1 diabetes åren 1992 och 1993. Deltagarna var då mellan 15 och 34 år.

 

15 år senare gick forskarna igenom resultatet från den senaste undersökningen där deltagarnas ögonbottnar fotograferades. Undersökningen ger besked om graden av diabetiska ögonskador.

 

Kraftfullt genetiskt skydd

Resultatet visar att en speciell genvariant, HLA DQ6, vilken också är känd för att ge ett visst skydd mot typ 1 diabetes, gav ett 70-procentigt skydd mot ögonskador jämfört med bärare av andra genvarianter.

bild DNA-spiralVidare avslöjade undersökningen att höga nivåer av antikroppar mot GAD vid insjuknandet påverkade risken för ögonskador.

Vanlig komplikation

Ögonkomplikationer vid diabetes beror på att de fina blodkärlen i ögat skadas. Komplikationen är vanlig, efter 15 år med diabetes har åtta av tio utvecklat en mild form av skador vilka sällan hotar synförmågan.

Men av de åtta drabbas 20 procent av allvarligare skador som orsakar synnedsättning.

Grav synnedsättning

Trots allt bättre möjligheter att behandla skadorna till exempel med laser är diabetes fortfarande den vanligaste orsaken till grav synnedsättning eller blindhet bland personer i arbetsför ålder.

Andra kända riskfaktorer för ögonskador, förutom en dålig blodsockerkontroll, är högt blodtryck och om en begynnande skada på njurarna där protein utsöndras med urinen.

Text: TORD AJANKI

Foto: Eva Bartonek Roxå (öga) och Dreamstime (DNA)

Artikeln är tidigare publicerad på Diabetesportalen, 24 september 2010