Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Fysisk träning lika effektivt som läkemedel eller terapi

2017-05-16

Anledningarna till varför vi sjukskrivs varierar över tid. Förr handlade det om värk, men de senaste åren har den psykiska ohälsan som ångest, depressioner och stressrelaterade tillstånd dominerat.

Att må själsligt eller psykiskt dåligt har blivit något som vi kan prata allt mer öppet om. Det är inte längre lika tabu- och skambelagt som förr, vilket har lett till att människor söker hjälp i större utsträckning. Det är hårt tryck på primärvården som har svårt att erbjuda hjälp åt alla som bedöms ha behov av det. Sedvanlig behandling vid stressrelaterad psykisk ohälsa som primärvården har att erbjuda är antidepressiva läkemedel, en enklare form av personlig kognitiv beteendeterapi (KBT) och i viss mån psykosocialt stöd.

– En stor del av forskningen handlar om att hitta nya behandlingsformer och få ner sjukskrivningstalen, förklarar Ingemar Petersson, professor i försäkringsmedicin vid Lunds universitet och forskningschef vid Skånes universitetssjukvård.

Jämfört KBT, fysisk träning med sedvanlig behandling

Hur effektiva är behandlingarna? Tidigare studier har undersökt effekten av internetbaserad KBT och regelbunden fysisk träning och sett att dessa ger goda resultat. I en stor forskningsstudie, REGASSA, har man jämfört internetbaserad KBT, träning och fysisk aktivitet med sedvanlig behandling vid depression, ångest och stressrelaterad psykisk ohälsa. Patienterna fördelades slumpmässigt, efter sitt godkännande, till en av dessa tre behandlingar.

– Resultatet visar att internetbaserad KBT och fysisk träning är minst lika bra som sedvanlig behandling och det gav effekt både på depression och arbetsfunktion, säger Ingemar Petersson.

Ingemar Petersson.

Om vi lägger samman all relevant forskning, beprövad erfarenhet och kunskap från experter inom området så bedömer man nu att det finns bevis för att träning och internetbaserad KBT fungerar som behandlingsmetoder.

– Det krävs evidens för att vi ska införa det i vården, förklarar Ingemar Petersson, som är ansvarig för evidensbaserad vård inom Skånes universitetssjukvård.

Region Skåne planerar att under det närmaste året införa internetbaserad KBT inom primärvården. Det öppnar nya möjligheter att behandla fler patienter än vad man har resurser till idag och få patienter att snabbare kunna återgå i arbete.

Text: EVA BLOMGREN