Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Fysisk aktivitet på recept bryter stillasittandet hos barn

2023-11-24
Om barnet tycker om att hoppa studsmatta kan det vara ett bra sätt att öka den fysiska aktiviteten. Foto: iStock/Yaroslav Astakhov

Många skolsköterskor tycker att fysisk aktivitet på recept är användbart för att få stillasittande barn att börja röra på sig. Recepten behöver anpassas till det specifika barnet och fungerar bäst om föräldrar eller någon vuxen är delaktig.

Att barn och ungdomar får fysisk aktivitet utskrivet på recept är relativt nytt. Metoden skapades i Sverige i början på 00-talet, först för vuxna som ersättning eller komplement till läkemedelsbehandling. På senare tid har även barn och ungdomar börjat få fysisk aktivitet utskriven på recept, framför allt i skolan, och i Skåne ökar intresset bland kommunerna.

De flesta barn idag rör sig inte minst en timme om dagen så som Världshälsoorganisationen, WHO, rekommenderar. I skolan kan till exempel skolsköterskor eller idrottslärare identifiera de barn som är i störst behov. I vissa fall är det barnet själv eller barnets familj som ber om hjälp. Fysisk aktivitet på recept skrivs sedan ut av skolsköterskan i dialog med barn och vårdnadshavare.

Emelie Wiklund, privat foto

– När det handlar om barn blir det viktigt att involvera andra personer i omgivningen, ofta familjen. Man bör ha en stödperson kring barnet under hela förskrivningstiden som stöttar och blir därmed väldigt viktig. Det kan också vara idrottslärare, mentor eller någon annan personal på skolan, säger Emelie Wiklund, doktorand på Malmö universitet som skriver sin avhandling om fysisk aktivitet på recept för barn.

I förebyggande syfte

Individanpassningen är en del av metoden men blir särskilt viktig för barn, att hitta en aktivitet som barnet tycker är rolig. Det måste också finnas möjligheter för barnet att utföra den utifrån sina omständigheter. Om barnet vill simma måste det finnas en simhall och en vuxen som följer med.

– Det är viktigt att komma ihåg att barn är en heterogen grupp och alla har olika behov. I yngre åldrar, upp till tolv ungefär, är föräldern oftast med vid själva förskrivningen.

Recept på fysisk aktivitet förskrivs av olika anledningar. Bland vuxna handlar det ofta om någon diagnos som övervikt, artros, astma, KOL eller liknande. Bland barn beror det oftast på tydliga indikationer på för mycket stillasittande eller en livsstil som riskerar att leda till en diagnos. Barn får recepten framför allt i förebyggande syfte.

Kan bli en livsstilsförändring för hela familjen

Barn utövar också andra typer av aktiviteter jämfört med vuxna. Om barnet tycker om att hoppa studsmatta kan det vara ett bra sätt att öka den fysiska aktiviteten. Recepten följs upp efter tre månader, utvärderas och kan förlängas vid behov.

– Varje recept är unikt och det kan handla om att en förälder följer med till en fotbollsplan och sparkar boll med barnet eller besöker en lekplats. Det kan också vara besök på badhus eller organiserad föreningsidrott. Att aktiviteten är på recept innebär att den är strukturerad och följs upp av skolsköterskan. Det kan bli en livsstilsförändring för hela familjen även om det bara är barnet som har fått receptet, säger Emelie Wiklund.

Text: MARC MALMQVIST

(publicerades första gången 3 nov 2023, ompublicerad 24 nov 2023)

Fakta: Fysisk aktivitet på recept, FaR

Modellen fysisk aktivitet på recept, FaR, har olika delar som inleds med ett individuellt rådgivande samtal följt av en skriftlig ordination. Det utgår från allmänna och diagnosspecifika rekommendationer för fysisk aktivitet, som återfinns i handboken FYSS och individanpassas.

Receptet kan innebära samverkan med aktivitetsarrangörer, till exempel en idrottsförening. Receptet följs upp med en eller flera avstämningar under recepttiden, oftare med barn än vuxna. Slutligen görs en individanpassad uppföljning av receptet efter tre månader.

Utmärkande för metoden är fysisk aktivitet som är individanpassad och systematisk. Den är inte bara en rekommendation eller uppmuntran, det strukturerade upplägget är vad som gör det unikt. Det är viktigt att det finns en nedskriven plan för uppföljningen. Uppföljning är betydelsefullt eftersom regelbundet och långsiktigt stöd bidrar till beteendeförändringar.