Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Från ven till ven

2016-11-01

ventillven

I det här bildspelet får du följa blodets väg – från blodgivaren och fram till att patienten får blodtransfusion.