Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Frågor och svar om huskurer vid urinvägsinfektioner

2013-03-20
Björn Wullt
Docent Björn Wullt är urolog och har privatpraktik i Helsingborg. Han är knuten till Catharina Svanborgs forskargrupp vid Lunds universitet och forskar om nya behandlingsalternativ vid urinvägsinfektioner. Foto: Tord Wullt

Docent Björn Wullt svarar på frågor om olika behandlingsalternativ som ofta nämns i samband med enklare former av urinvägsinfektioner. Har man en urinvägsinfektion med feber är det viktigt att ta den på allvar och söka läkarvård. Annars finns risk för njurproblem och blodförgiftning som kan vara livshotande.

Kan man behandla en urinvägsinfektion på egen hand?

– Grundregeln är att en urinvägsinfektion med feber kräver läkarvård och antibiotika. Den är inte att leka med. Men för vanliga okomplicerade nedre urinvägsinfektioner utan feber kan enklare behandlingsalternativ som värme, inflammationsdämpande tabletter (som Ipren) och ökat vätskeintag prövas innan man tar antibiotika. Det är också viktigt att blåstömningen är så komplett som möjligt eftersom kontakten mellan bakterie och blåsslemhinna är nödvändig för att kroppens antibakteriella försvar ska kunna verka.

Kan snälla bakterier som finns i fil och mjölksyrade grönsaker hjälpa vid urinvägsinfektion?

– Kvinnor med upprepade urinvägsinfektioner och kvinnor i klimakteriet har ofta en störd mikroflora vid urinrörets mynning. Likaså kvinnor som har behandlats med bredspektrumantibiotika. Studier har visat att lokal (vaginal) tillförsel av laktobaciller kan ha en skyddseffekt, men det är fortfarande mycket oklart kring denna typ av behandling. Hos kvinnor efter klimakteriet vet vi att lokal östrogenbehandling har en skyddande effekt, eftersom slemhinnorna då får bättre blodförsörjning, som i sin tur leder till ökad laktobacillkolonisering kring urinrörets mynning.

– Däremot har man inte sett att en förändrad kost med mer mjölksyrade grönsaker, yoghurt m.m. har effekt vid urinvägsinfektioner, men den förändring i tarmfloran som den ger kan ju vara gynnsam av andra skäl.

Kan man motverka att bakterier får fäste i urinvägarna genom att äta tranbär?

– De forskningsresultat som finns kring detta är motsägelsefulla, så vi kan inte idag säkert säga att det fungerar vid enklare urinvägsinfektioner.

Text: NINA NORDH