Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Frågor och svar om cannabis

2014-06-09
Frågor och svar om cannabis
Foto: Colourbox

Det kommer allt fler larmrapporter om att användningen av cannabis hos unga har ökat kraftigt på senare år – och fler och fler forskningsrön om att farorna är större än vad man tidigare trott.

Här svarar överläkare Martin Olsson på våra frågor om missbruk av cannabis hos unga. Han arbetar vid Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor i Lund och forskar om drogmissbruk vid Lunds universitet.

1. Vilka risker finns det med att använda cannabis?

Svar: Den aktiva substansen i cannabis, THC, kan trigga igång olika slags känslor – både euforiska känslor och panikartad rädsla. På längre sikt kan cannabis öka risken att drabbas av allvarliga psykiska sjukdomar som schizofreni, men drogen kan också orsaka akuta psykoser. Vem som drabbas, eller när, går inte att säga i förväg. Börjar du använda cannabis redan i tonåren innan hjärnan är helt utvecklad visar också forskning att cannabisanvändning kan leda till bestående skador i hjärnan och lägre IQ. Cannabisanvändning gör dig slö och passiv när du inte har drogen i dig. Korttidsminnet och slutledningsförmågan försämras också. Det kan ta några år innan de som använder cannabis har avtrubbats så mycket att de själva märker det och vill sluta.

2. Kan jag se på någon att de missbrukar cannabis?

Svar: Det dröjer ofta ett tag innan föräldrar upptäcker det, men då är det ofta genom att ungdomarna börjar argumentera att cannabis är bättre än alkohol, att de drar sig undan, vänder på dygnet och börjar umgås med andra kompisar. Många gånger rasar också skolresultaten snabbt. Ofta förändras personligheten, något som ibland kan tolkas som social fobi eller depression. Det är därför viktigt att till exempel BUP-mottagningar alltid frågar om cannabisanvändning när sådana symtom utreds.

3. Är cannabis beroendeframkallande?

Svar: Cannabis påverkar hjärnans belöningssystem, precis som andra droger. Du blir successivt mindre känslig för drogens effekter och utvecklar tolerans. Det gör att en allt större dos behövs för att få en liknande effekt som i början. Cannabis behöver då intas för att inte känna sig nedstämd i vardagen – och ett beroende har utvecklats. Till slut kan du till exempel behöva drogen varje kväll för att kunna sova.

4. Är det svårt att komma ur ett missbruk av cannabis?

Svar: Du måste sluta tvärt och de första veckorna kan du få mardrömmar, svettningar och sömnstörningar. Efter sex till åtta veckor brukar det inte finnas något av drogen kvar i kroppen. Under hela den perioden ges samtalsstöd flera gånger i veckan som hjälp att ta sig ur missbruket. En annan metod som också har visat sig framgångsrik är funktionell familjeterapi, som går ut på att förbättra relationerna och kommunikationen i familjen.

5. Vart vänder jag mig om jag behöver hjälp?

Svar: Det finns flera framgångsrika metoder att komma ur sitt missbruk. Hör med ungdomsmottagningen där du bor eller en öppenvårdsmottagning för narkotikamissbrukare om det finns där du bor.

Du kan också ringa till Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor och prata med en behandlare. Läs mer på www.droginfo.com.

Text: NINA NORDH

Källa: Överläkare Martin Olsson, Skånevård Sund/Psykiatri