Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Förskolor tvingades stänga på grund av pneumokocker

2013-06-03
lekplats
Foto: Colourbox

Jonas Ahl har i sin doktorsavhandling analyserat smittskyddsåtgärderna på förskolor i Sydvästskåne under åren 2000–2010.

Åtgärderna, som var specifika för Skåne, innebar att barnen stängdes av om de var bärare av pneumokocker av PNSP-typ, dvs. pneumokockerna har utvecklat en högre motståndskraft mot penicillin (PNSP= Penicillin Non-Susceptible Pneumococci).

Därefter screenades samtliga barn på den aktuella förskolan samt andra barn i det avstängda barnets närmiljö.

Avstängda från förskolan

Alla som var PNSPbärare stängdes av från förskolan och fick inte återvända förrän de förklarats fria från PNSP. I en del fall stängdes förskolor helt under en period.

I avhandlingen framkommer det bl.a. att 42 procent av alla screenade förskolebarn i studien (ca 5 500) var bärare av pneumokocker. PNSP förekom hos fem procent av de screenade barnen. Det framkom även att fler barn i grupper som var stora var bärare av pneumokocker.

Nya riktlinjer från 2012

I juni 2012 infördes ett gemensamt smittskyddsprogram för hela Sverige – inklusive Skåne.

Det innebär att åtgärder sätts in först då ett barn bär på helt penicillinresistenta pneumokocker, dvs. det räcker inte med endast högre motståndskraft mot penicillin.

Text: BJ ÖRN MARTINSSON