Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Forskningsprojekt för bättre cancerbehandling

2011-04-15

 

SCAN-B är ett multidisciplinärt forskningssamarbete för att samla in och studera bröstcancerprover. Målet är att utveckla nya bättre diagnostiska test och exaktare kunna bedöma hur aggressiv bröstcancern är. I filmen kan du höra mer om projektet.

För patienten innebär detta att behandlingen kan skräddarsys och på sikt ska återfall kunna förutsägas.

SCAN-B är ett unikt  forskningprojekt som involverar Lunds universitet, CREATE Health, SCIBLU Genomics, den Sydsvenska Bröstcancergruppen och sjukhuskliniker i södra Sjukvårdsregionen där man opererar, diagnostiserar och behandlar patienter med bröstcancer. Målet är att finna nya diagnostiska test för att kliniskt kunna välja exakt behandlingsstrategi och på sikt kunna förutsäga återfall av bröstcancer.

Nyhet från Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, 7 april 2011