Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Forskningens dag 2022: se den i efterhand

2022-11-08

Forskningens dag 2022 spelades in den 9 november i Lund. Här kan du se föreläsningarna i efterhand

 

Program

Talare Punkt
Kristina Åkesson, Dekanus, Medicinska fakulteten, Lunds universitet Välkomstord
Film Lunds universitets viruscentrum – introduktion
Peter M Nilsson, professor/expert i klinisk kardiovaskulär forskning och chef för enheten för medicinens historia

Anders Widell, docent i klinisk virologi och överläkare

Viruspandemier och epidemier i människans historia
Jakob Löndahl, docent i aerosolteknologi

Sara Thuresson, doktorand i aerosolteknologi

Virus i luften
Film och föreläsning: Joakim Esbjörnsson-Klemendz, docent i virologi Film: Nya experimentella system för att förstå, förebygga och behandla virusinfektion
Patrik Medstrand, professor i klinisk virologi Vad kan arvsmassan avslöja om virusets spridning?
Tove Lundberg, ordförande Svenska Covidföreningen Att leva med post-COVID-19
Fredrik Kahn, docent i Infektionsmedicin samt överläkare i infektionssjukdomar Behandling, bot och vaccin mot virusinfektioner
Hans Norrgren, docent och överläkare vid VO infektionssjukdomar

Fredrik Månsson, forskare vid Klinisk infektionsmedicin

Unika lärdomar från 40 år av virusforskning i Guinea-Bissau
Film och föreläsning: Marianne Jansson, professor i medicinsk mikrobiologi Hur kan vi förstå immunförsvaret mot virus och hur kan vi utnyttja kunskapen?
Avslutande samtal:
Joakim Esbjörnsson-Klemendz, docent i virologi Marianne Jansson, professor i medicinsk mikrobiologi Patrik Medstrand, professor i klinisk virologi
Prisceremoni Malmö: Skånes universitetssjukhus och Medicinska fakultetens Pris till Yngre framgångsrik klinisk forskare i Region Skåne

Lund: Prisutdelning Sparbanken Skånes Forskningspris (Prisutdelning för Eric K. Fernströms stiftelse uteblir detta år)