Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

FÖRELÄSNING: Så samspelar gener, kost och tarmbakterier

2017-04-24


Marju Orho-Melander är professor i genetisk epidemiologi. Här berättar hon om sambandet mellan våra gener, diet och tarmens mikrobiota och faktiskt insjuknande i typ 2-diabetes, hjärt- kärlsjukdom och olika cancerformer.