Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

FILMAD FÖRELÄSNING: Rörelse genom livet

2018-03-30


Vad händer i kroppen vid fysisk aktivitet? Ska alla träna likadant? Går det att undvika sjukdom genom att träna? Och kan det bli för mycket träning? Nu kan du ta del av populärvetenskapliga presentationer som forskare vid Lunds universitet höll den 17 mars om fysisk aktivitet och hälsa.

En populärvetenskaplig förmiddag om hälsoeffekterna av fysisk aktivitet och träning genom livet – för både friska och sjuka. Förmiddagen anordnades av Medicinska fakulteten vid Lunds universitet för att uppmärksamma Ebba Fischer, ordförande i Crafoordska stiftelsen, och hennes betydelsefulla engagemang för forskning inom medicin och hälsa.


PODD OM TRÄNINGENS EFFEKTER