Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Föräldrar till vuxna missbrukande barn

2017-12-26
Foto: iStock/natalie_board

Ständig oro, ångest, känslor av skuld och skam. Så beskriver många föräldrar till missbrukande barn sin livssituation. De är en utsatt grupp som hittills fått mycket lite stöd och uppmärksamhet från det omgivande samhället – något som en grupp forskare vid Malmö högskola vill ändra på. Läs hela artikeln här