Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Du som känner någon som insjuknat i cancer

2019-05-24
person som stödjer sig över en kundvagn full med mat och tittar i sin smartphone
Foto: iStock/TASSII

Råd till närstående

  • Ett bra sätt att börja hantera den nya situationen kan för många vara att skaffa mer information om sjukdomen.
  • Du kan vara ett stort stöd genom att finnas vid den sjukes sida, att lyssna, visa omtanke, följa med på läkarbesök med mera.
  • Hjälp till att hålla kontakten med det vardagliga, ”vanliga” livet genom att hålla fast vid vissa rutiner och vanor.
  • Att få besked om en livshotande sjukdom innebär ofta en livskris. Ibland kan personerna i en familj komma i otakt i den har processen – det hjälper att vara medveten om detta.
  • Be andra runt omkring om hjälp med praktiska saker.
  • Glöm inte bort dina egna behov. Det är inte ovanligt att känna sig otillräcklig och få skuldkänslor för att man tänker på sig själv. Fråga på sjukhuset om patientföreningar och grupper för anhöriga om du behöver prata med någon i liknande situation.

Källa: Cancerfonden. Läs mer om att vara närstående på Cancerfondens hemsida.

Tema:
Närstående