Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Forskningens dag om depression och mani

2010-11-02

Forskningens dag 2010

Ett spännande populärvetenskapligt arrangemang som i år har som tema ”Depression och mani”.

Depression och mani – två svåra tillstånd där känslorna är i total obalans. Den deprimerade drabbas av likgiltighet och förlorad livslust och självkänsla. Den maniske upplever vitalitet, kreativitet och frihet långt ifrån det vardagliga. Dessa sjukdomstillstånd är mycket allvarliga, ibland dödliga och drabbar även närstående.

I Skåne sker omfattande forskning om depression och mani. Forskningen undersöker bakomliggande orsaker, hur sjukdomarna utvecklas under livets olika skiften och även hur sjukvården bäst kan erbjuda stöd och behandling. Kunskapen inom området växer ständigt och ger dem som insjuknat möjligheter att leva ett gott liv med känslorna i balans.

Titta på Forskningens dag i efterhand

Posterutställningen vid Forskningens dag

Program för Forskningens dag

Läs mer om Forskningens dag

Nytt nummer av Aktuellt om vetenskap & hälsa

Tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa har samma tema som Forskningens dag. Läs mer här!

Fråga en forskare!

Under november kommer det också att finnas möjlighet att mejla in frågor till oss på redaktionen som vi sedan vidarebefordrar till de forskare som medverkar i tidningen. Läs mer på http://www.vetenskaphalsa.se/fraga-en-forskare/.