Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Fler melanompatienter – men inte fler dödsfall

2011-06-07
Mikael Klinker undersöker en patient
Det är bra att folk kommer tidigt med misstänkta födelsemärken, menar Mikael Klinker. Foto: Roger Lundholm.

Under de senaste 50 åren har antalet fall av malignt melanom ökat kraftigt. Det har däremot inte dödligheten.

– Det visar att medborgarnas medvetenhet är stor och att sjukvården tagit sin del av ansvaret, säger hudläkaren Mikael Klinker.

Med hjälp av dermatoskopet, ett instrument i fickformat som belyser och förstorar hudens bruna prickar tio gånger, kan han titta in i en värld som vi vanliga dödliga inte kan se när vi ängsligt granskar våra födelsemärken.

– Folk sökte senare förr. Numera kommer de flesta i tid och överlevnaden är 97-98 procent när ett malignt melanom blir tidigt upptäckt, berättar Klinker.

Malignt melanom i Sverige
Malignt melanom i Sverige 1960-2009. För 50 år sedan var risken att dö i malignt melanom stor. I dag, när antalet fall är mångdubbelt, har denna risk minskat kraftigt.

Antalet fall av hudcancer ökar

Vid en tunn tumör med en tjocklek under en millimeter är prognosen god. Problemet är snarare att antalet fall fortsätter att öka för alla former av hudcancer.

Dessa orsakas i hög grad av solen, antingen för att du alltför ofta bränt dig (malignt melanom) eller för att du under din livstid vistats alltför mycket oskyddad från solens UV-strålning (skivepitel- respektive basalcellscancer).

I de senare fallen är sjukdomen inte lika dramatisk, i det förra mer allvarlig.

Tre olika typer av hudcancer

Den farligaste formen, malignt melanom, drabbar drygt 2 000 personer om året. De båda andra typerna av hudcancer är skivepitelcancer med 4 000 – 5 000 fall årligen och den lindrigaste, basalcellscancer, med omkring 40 000 anmälda fall per år.

– Basalcellscancer ger inga dottersvulster och är inte anmälningspliktigt, så därför är dessa siffror osäkra, påpekar Mikael Klinker.

Skivepitelcancer och basalcellscancer drabbade i forna dagar framför allt utomhusarbetande män som fiskare och bönder. I takt med att denna befolkningsgrupp minskat har fritiden ökat för alla andra yrkesgrupper, för kvinnor såväl som för män, och därmed solandet. Dessa livsmönster, utsträckta över en hel livscykel, gör att antalet fall ökar.

Fortfarande är antalet fall av skivepitelcancer fler bland män än bland kvinnor, även om dessa också fortsätter att öka.

Risk att drabbas av hudcancer

Hudläkaren skiljer på hudtyper från 1-4, från rödlätta till mer normalt pigmenterade och mörk hy som aldrig blir bränd. Om svarta personer drabbas av malignt melanom sker det oftast i händer och fötter.

– Den typen av cancer är ovanlig på våra breddgrader, kanske någon procent av alla fall, säger Klinker.

Ingen går emellertid helt fri från risken att drabbas av hudcancer. Nya svarta prickar eller märken som är oregelbundna i form och färg bör därför kontrolleras av läkare. Så också sår som inte läker.

– Skillnaden mellan det banala och det farliga kan ibland vara subtil, säger Mikael Klinker och lägger tillbaka sitt dermatoskop i fickan.

Text: PER LÄNGBY