Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Fakta om IBS – känslig tarm

2012-06-05
 pil IBS är en sjukdom med många namn. IBS står för ”irritable bowel syndrome”, men den kallas också för känslig tarm eller colon irritabile. Ibland används också termen funktionella tarmbesvär.
.
 
 pil Det är ett av de vanligaste mag-tarmbesvären och drabbar i första hand yngre kvinnor i 20- till 40-årsåldern. Undersökningar har visat att drygt 10 procent av befolkningen har IBS.
.
 pil Orsaken till IBS är inte känd. Sjukdomen visar sig som återkommande besvär i form av magont (som lindras vid tarmtömning) och avföringsrubbningar (trög mage och/eller diarré).
.
 pil Diagnos ställer läkaren genom att dels utesluta allvarliga sjukdomar som cancer, inflammation i tarmen och celiaki, dels genom att lyssna på patientens beskrivning av symtomen.
.
 pil Det finns inga behandlingar som hjälper alla med IBS, utan man provar sig fram till vad som fungerar bäst för varje enskild patient. Förutom läkemedel som lindrar smärtan och stabiliserar tarmrörelserna, ges ofta även råd kring matvanor, stress, motion och regelbundna toalettbesök....

café uppifrån