Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Fakta om barnleukemi

2012-02-27
Olika blodkroppar
Foto: Dreamstime

Leukemi hos barn delas in i två huvudgrupper: akut lymfatisk leukemi (ALL) och akut myeloisk leukemi (AML).

Båda är samlingsnamn och täcker ett antal sjukdomar som innebär störningar på tillväxten av blodkroppar i benmärgen. Vid båda sjukdomarna finns ett överskott av sjuka omogna vita blodkroppar. De omogna leukemicellerna delar sig ohämmat och kan tränga ut produktionen av normala blodkroppar.

ALL är den vanligaste formen av barncancer och utgör cirka 85 procent av alla leukemifall. ALL drabbar lymfocyterna (en sorts vit blodkropp).
Närmare 90 procent av alla barn med ALL blir botade, men det finns högriskvarianter där överlevnaden är lägre.

AML står för cirka 10 procent av alla leukemifall hos barn. Sjukdomen utgår från granulocyterna (en annan sorts vit blodkropp). Överlevnaden för AML är lägre än för ALL och uppgår till cirka 70 procent.

Blodkroppar bildas i benmärgen

Leukemi uppstår genom att blodbildande stamceller i benmärgen drabbas av förändringar i sin arvsmassa. Förändringarna finns bara i de sjuka cellerna och har inget med ärftlighet att göra.

Leukemi diagnostiseras genom undersökningar av blod och benmärg. Man tittar på celler i mikroskop, gör kromosomundersökningar och mer förfinande undersökningar av förändringar i arvsmassan.

Det tillverkas cirka 2 miljoner blodceller i sekunden i benmärgen – dygnet runt. Blodcellerna har en begränsad livslängd, så det är viktigt att det hela tiden tillverkas nya.

Alla blodkroppar härstammar från en viss sorts celltyp i benmärgen, stamcellen. Genom upprepade delningar blir cellerna alltmer specialiserade på sina uppgifter.

Blodkropparnas olika uppgifter

De röda blodkropparna har hand om syretransporten från lungorna till kroppens alla delar, blodplättarna  behövs för att blodet ska koagulera och på så sätt  förhindra blödningar och de vita blodkropparna behövs för vårt försvar mot infektioner.

Det finns två huvudgrupper av vita blodkroppar: lymfocyter och granulocyter. Bland lymfocyterna finns det två huvudtyper,  B- och T-lymfocyterna. B-lymfocyterna tillverkar antikroppar som känner igen och försvarar oss mot infektioner och T-lymfocyterna kan binda till sig och döda celler som är skadliga för oss.

Andra viktiga blodkroppar är monocyter. De är också en del av immunförsvaret och hjälper till att försvara oss mot infektioner.

(Källa: Barncancerfonden)

Text: RAGNHILD AHLGREN