Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Evolutionär drivkraft bakom cancerns ständiga utveckling

2019-05-24
Charles Darwin. Bild: iStock/Stockcam

Många känner förmodligen till att för att cancer ska kunna uppstå, krävs att cellen som ska bli en cancercell genomgår ett antal mutationer som inte repareras av kroppens ”genetiska kontrollanter”. Då övergår cellen från att vara en del i laget till att börja bete sig som en encellig organism som förökar sig på omgivningens bekostnad. Men varför fortsätter cellerna i en tumör att mutera, så att den till slut består av en mängd genetiskt olika kloner? Vad är det som driver processen och hur är det kopplat till cancerns aggressivitet?

David Gisselsson Nord, ger en delförklaring som bottnar i den vanliga evolutionära principen: Den bäst anpassade överlever.

Celler som börjar dela sig ohämmat är inget som kroppens normala processer stödjer. Det kan börja med att celler som delar sig snabbt behöver mer syre och för att få det behöver de på något sätt lura till sig fler blodkärl. De som klarar av det överlever, de övriga går under. Nästa utmaning kan vara att lura immunförsvaret. Där cancercellerna växer till och börjar tränga undan annan vävnad uppstår inflammation som lockar till sig immunceller. Istället för att uppfattas som kroppsfrämmande måste cancercellen bli osynlig för immunförsvaret för att överleva. Celler med mutationer som uppfyller kravet överlever medan de övriga går under. Och så vidare.

Kroppen motarbetar tumören som i sin tur svarar med att ta sig förbi dessa hinder. Cancerceller har ingen plan eller egen vilja. Men i en genetiskt instabil tumör, där det ständigt uppstår nya mutationer, ökar chansen att någon av alla dess mutationer bär på just den egenskapen som krävs för att överkomma hindret. Det skulle kunna förklara varför aggressiva tumörer karakteriseras av stor genetisk variation. Ju större variationen är, desto svårare är de att stoppa.

Mer om David Gisselsson Nords forskning: Så gör cancern för att bli framgångsrik

Text: EVA BARTONEK ROXÅ