Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ett värdigt liv och ett värdigt slut – Tema äldres hälsa del 2

2014-11-17
Omvårdnad av äldre
Foto: Colourbox

Vi fortsätter med en andra temavecka om äldre hälsa, med fokus på ett värdigt liv och ett värdigt slut. Den första temaveckan i oktober tog upp många olika aspekter på hur det är att åldras idag jämfört med tidigare. Vi fick då möta allt från spelutvecklare till en professor som forskar om omsorg i livets slutskede: Tema oktober 2014: Äldres hälsa – ett värdigt liv och ett värdigt slut

Den här gången kan du läsa några artiklar om läkemedel till äldre – gör de ibland mer skada än nytta? Vi får också ta del av en forskares erfarenheter kring att flytta smart på äldre dar, och om ett nystartat palliativt utvecklingscentrum i Lund för att höja kvaliteten på vården i livets slutskede.

debatt i Jubileumsaulan
Jubileumsaulan på Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Bor du i Malmöområdet kan du under temaveckan också gå på en föreläsning om äldres hälsa tisdagen den 18 november 2014. Föreläsningen inleds av Bodil Jönsson på temat ”Ingen blir gammal i ett vakuum” och fortsätter sedan med allt från GÅS till läkemedel.

Temaveckans alla artiklar:

Äldre flyttar smart (17 november)

Att inte svika i livets sista skede (18 november)

Några artiklar på temat läkemedel och äldre:

Fler eller färre läkemedel till multisjuka äldre efter sjukhusvistelse? (19 november)

Många äldre faller i onödan (20 november)

Multisjuka äldre har större risk för depression (21 november)