Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Enzym från ”mördar- bakterie” kan rädda njursjuka

2014-04-17
Lars-Bjorck
Lars Björck. Foto: Gunnar Menander

Att ta ett ämne som hjälper en otrevlig bakterie att stå emot människans immunförsvar, och utveckla det till ett läkemedel som hjälper människor med helt andra sjukdomar… det låter som en vacker saga för medicinska forskare. Men just detta är faktiskt vad som håller på att hända i Lund.

Den otrevliga bakterien är en streptokockbakterie.Denna kan ibland vara ofarlig, kan ibland orsaka halsfluss och hudinfektioner,men kan också i värsta fall ge mycket svåra infektioner som får flera organ att sluta fungera. Dessa infektioner kan leda till döden, vilket gett streptokocken namnet ”mördarbakterien”.

Målinriktat mot antikroppar

För att bemöta människans immunförsvar använder sig streptokocken av ett särskilt ämne, ett enzym kallat IdeS. IdeS oskadliggör de antikroppar som kommer för att punktmarkera bakterien. (Läs mer i rutan ”Så fungerar det”).

– Enzymet är enastående målinriktat mot antikroppar, vilket är just vad man önskar sig av ett läkemedel. Ett bra läkemedel ska ju påverka målet och inget annat, förklarar professorn i infektionsmedicin Lars Björck. Men skulle man verkligen vilja försvaga en del av kroppens viktiga immunförsvar? Jo, i vissa fall:

– Vi har de autoimmuna sjukdomarna, som beror på att immunförsvaret börjar attackera den egna kroppen. Vi har också de patienter som behöver en transplantation av t.ex. en njure, men vars antikroppar reagerar mot alla tänkbara transplantat. I båda dessa sammanhang skulle förmågan att stänga av immunförsvaret kunna användas till patientens förmån, säger Lars Björck.
Den senare möjligheten ska nu snart prövas, eftersom IdeS-enzymet lämnat djurförsöksstadiet och håller på att testas på människor. Den första studien är redan avklarad. Det var en s.k. fas 1-studie, som går ut på att se om ett tilltänkt läkemedel är säkert och ofarligt. Studien visade att IdeS klyver antikroppar ännu effektivare i människor än i försöksdjur, och att det sker helt utan biverkningar.

Kan dämpa immunförsvaret vid transplantation

Nästa studie av IdeS ska omfatta just patienter som behöver en ny njure, men vars immunförsvar redan i laboratorietest reagerat mot alla tilltänkta transplantat. Dessa patienter utgör 15–30 procent av alla svårt sjuka njurpatienter. Eftersom de inte kan transplanteras är de idag hänvisade till mångårig dialys och oftast för tidig död.

– Tanken är att vi ska spruta in IdeS i samband med transplantationen för att dämpa patienternas immunförsvar. Om det fungerar som vi tror försvinner den akuta risken för avstötning. Immunförsvaret kommer så småningom tillbaka till full styrka, men då hoppas vi att den nya njuren accepterats av kroppen, säger Lars Björck.

Samarbetar med lundaföretag

De kliniska prövningarna sker i ett samarbete mellan Lars Björcks forskargrupp och det lilla lundaföretaget Hansa Medical. Bo Håkansson, en känd skånsk entreprenör, har i många år stött grundforskningen och i gengäld fått ”första tjing” på dess kommersiellt användbara resultat. Lars Björck, som samarbetat med både stora företag och småföretag som Hansa Medical, tycker det är en skillnad som mellan natt och dag:

– Att ha att göra med de stora företagen är förfärligt! De har ingen vetenskaplig uthållighet,ger inte forskarna den nödvändiga friheten, och är toppstyrda, byråkratiska och icke-kreativa.

– Jag känner till ytterst få begåvade forskare som frivilligt lämnat akademin och gått till läkemedelsindustrin trots att lönen är högre. Att inte själv få välja projekt och vetenskapliga frågeställningar är en frihetsinskränkning som är motbjudande för någon som har ett genuint vetenskapligt intresse. Jag är inte ett dugg förvånad över att de stora läkemedelsföretagen trots enorma ekonomiska resurser har så förtvivlat svårt att komma fram med nya koncept och läkemedel, menar han.

Kan eventuellt användas vid fler sjukdomar

Lars Björck, hans medarbetare och Hansa Medical har också diskussioner i gång om andra ovanliga och svårbehandlade sjukdomar där IdeS-enzymet kanske kan hjälpa. Det är t.ex. neuromyelitis optica, en autoimmun sjukdom som skadar synen och ryggmärgen, och svåra fall av SLE (lupus), en reumatisk sjukdom som skadar flera olika organ. Om även det går bra, så kan kanske ännu fler sjukdomar komma i fråga. Det vore en fin fortsättning på sannsagan om streptokockens användbara enzym.

Text: INGELA BJÖRCK

Artikeln är tidigare publicerad i LUM 3 2014