Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Enkelt självtest hittar virus som orsakar livmoderhalscancer

2012-11-01
Lotten Darlin
Lotten Darlin. Foto: Nina Nordh

Cellprovtagning för att hitta livmoderhalscancer erbjuds alla kvinnor i Sverige idag, och har varit ett effektivt sätt att tidigt hitta förstadier till cancer. Men inte alla kvinnor deltar i screeningprogrammet. Orsaken kan vara att undersökningen känns obehaglig eller att man inte har tid.

Därför har forskare i Lund och Malmö utvecklat ett enkelt och tillförlitligt självtest för att spåra de virus som orsakar livmoderhalscancer.

– Det var i samband med en studie om kvinnor som inte kommer på cellprovtagningar som vi behövde ett enkelt självtest, berättar Lotten Darlin. Hon är gynekolog vid Kvinnokliniken i Lund och forskar om livmoderhalscancer.

Enklare att använda

– Vi hittade några olika självtest ute på marknaden, men de var antingen dyra eller besvärliga att använda. Då började vi fundera på om det inte fanns något annat sätt att göra det på. Vi gick runt på några laboratorier här på BMC för att få idéer.

Resultatet blev ett självtest som är säkert och lätt att använda, billigt och som tål transport till laboratoriet med posten.

självtest
Självtestet som användes i studien. Bild: Lotten Darlin.

Kvinnan kan själv göra testet hemma med hjälp av en steril bomullspinne som förs upp och snurras runt några varv i slidan. Bomullspinnen stoppas in i ett sterilt rör, pinnen bryts av och röret försluts.

Det skickas sedan in till ett laboratorium som kan analysera om det finns spår av DNA från HPV, humant papillomavirus. Viruset orsakar 99 % av all livmoderhalscancer. Om cellförändringarna upptäcks och behandlas i ett tidigt skede blir de flesta helt friska igen.

Utvärderats vetenskapligt

– HPV-testet utvecklades tillsammans med oss här på Virologiska laboratoriet som ligger i framkant när det gäller HPV-diagnostik, berättar Ola Forslund som är docent och forskare vid Institutionen för laboratoriemedicin och Klinisk Mikrobiologi i Malmö. En förutsättning för det goda resultatet har varit det nära samarbetet mellan kliniken och laboratoriet.

I den utvärdering av testkitet som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Clinical Virology, kunde forskarna se att självtestet var lika bra på att spåra DNA från papillomavirus som om provet tagits av en gynekolog direkt på livmoderhalsen. Det räcker att det finns mycket små mängder DNA från papillomavirus i slidan för att testet ska kunna fånga upp det.

Screening av äldre

Hos de allra flesta läker en HPV-infektion ut av sig själv. Därför är det inte meningsfullt att använda testet som en screeningmetod bland yngre.

– Tanken är snarare att hitta de kvinnor som skulle behöva göra cellprovtagningar bland dem som inte deltar i den vanliga cellprovsscreeningen säger Lotten Darlin. Får kvinnan ett positivt svar på självtestet kan hon erbjudas både cellprovtagning och mikroskopisk undersökning av livmoderhalsen genom så kallad kolposkopi. Då kan man se om HPV-infektionen har lett till cellförändringar.

Ett annat möjligt användningsområde för självtestet är att hitta de äldre kvinnor som kan vara i riskzonen för att utveckla livmoderhalscancer.

– Ofta upphör den allmänna screeningen för livmoderhalscancer i 65-årsåldern. Självtestet skulle kunna användas som en ”utträdesbiljett” från screeningprogrammet, menar Lotten Darlin. Har man inte då en HPV-infektion är sannolikheten väldigt låg att man senare ska utveckla livmoderhalscancer.

Text: NINA NORDH

Artikeln är också publicerad på Medicinska fakultetens hemsida som månadens vetenskapliga artikel i oktober 2012 vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet.