Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

En resa i bilder in i lungans innersta delar

2011-11-01
bronkoskopi
Bronkoskopi. Foto: Roger Lundholm

Skånes universitetssjukhus är ett av få sjukhus i världen som kan ta prover i lungans allra yttersta vävnader både hos friska personer och personer med astma, KOL och andra lungsjukdomar.

En tunn slang med en kamera i ena änden – ett så kallat bronkoskop – förs ner genom svalget och vidare ner i patientens lunga. På en skärm kan man följa bronkoskopets väg ner genom lungan.

Inne i lungans luftvägar
Några av luftrörens förgreningar sett inifrån lungan. Foto: Emil Tykesson

Bilden ovan är tagen inuti lungan med hjälp av ett bronkoskop och visar en av de många förgreningarna. Luftstrupen förgrenar sig i de två stora luftrören som går ut i varsin lunga och förgrenar sig i allt mindre luftrör ju längre ut i lungan man kommer. Till slut kommer de att mynna ut i små, små lungblåsor.

Biopsiverktyg
Biopsiverktyg. Foto: Emil Tykesson

Genom bronkoskopet kan man föra ner en oerhört liten tång som kan ta prover på lungvävnaden.

Genomlysning av lungan vid bronkoskopi

Lungan genomlyses så att man kan se var man befinner sig.

fibroblaster från lungvävnad
Fibroblaster från lungvävnad. Foto: Gunilla Westergren-Thorsson

Vävnadsproverna kan sedan studeras på olika sätt. Bland annat kan man i cellodlingsflaskor odla celler från lungorna i speciell näringslösning och studera hur de fungerar. På bilden ovan syns så kallade fibroblaster, en av de celltyper som bygger upp lungans stödjande strukturer.

lungvävnad
Lungvävnad. Foto: Gunilla Westergren-Thorsson

Små bitar av lungvävnad kan också skäras i oerhört tunna skivor – ca 3 mikrometer tunna – som sedan kan färgas på olika sätt. Man skulle kunna säga att man fryser en ögonblicksbild av en liten del av lungan. I mikroskopet kan man sedan se vilka typer av celler som finns i vävnadsprovet och hur de ser ut.

Text: NINA HULT