Immunförsvaret – kroppens egna soldater

Share |

Jonas Erjefält

Jonas Erjefält. Foto: Hjärt-Lungfonden, Urban Jonas

– Lungans försvar är betydligt mer komplext än man tidigare har trott. Sjukdomar som astma och KOL leder till långvariga förändringar i lungornas immunförsvar. Vävnaden infiltreras av immunförsvaret som inte bara skyddar oss, utan också förstör.  

Det berättar Jonas Erjefält som är professor i medicinsk immunologi och inflammationsforskning vid Lunds universitet. 

Med hjälp av en unik vävnadsbank med millimeterstora bitar från friska och sjuka lungor vill han och hans medarbetare förstå vad som händer med lungornas immunförsvar vid olika sjukdomar. Många gånger är det en obalans i immunförsvaret som ger symtom vid en lungsjukdom. 

Immunförsvaret förändras vid en infektion

– Om man är frisk finns en försvarslinje med ”vakter” av olika slag i lungan. Det vi ser är att detta snabbt förändras vid exempelvis en infektion av bakterier eller virus. 

– Samma sak kan också hända vid exponering för allergen eller tobaksrök. Ibland blir det varaktiga förändringar som gör att inflammationen underhåller sig själv och blir kronisk. För många vita blodkroppar på fel ställe kan förklara mycket av sjukdomsförloppet. 

Lymfsystemet mer aktivt

– Lymfkärlen fungerar som en sorts ”motorväg” för de vita blodkropparna så att de snabbt kan nå ut till de områden där de behövs, berättar Jonas Erjefält. 

Lymfkärlens och lymfknutornas betydelse vid utveckling av KOL har aldrig tidigare studerats. Michiko Mori är doktorand och fokuserar på denna fråga. Hon har sett att både lymfkärl och lymfknutor blir mer aktiva vid KOL. De blir också fler och större.

– Om en sjuk lunga med förändrade lymfknutor och lymfkärl exponeras för till exempel förkylningsvirus eller rök får man en helt annan reaktion än i en frisk lunga. Hur detta går till är något vi precis har börjat utforska, säger Jonas Erjefält.

En resa i bilder in i lungans innersta delar

Vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus finns unika möjligheter att studera celler från lungorna vid olika sjukdomar som till exempel astma och KOL. Läs mer i artikeln nedan (klicka på bilden):

en resa i bilder in i lungans innersta delar

Datorbaserad mikroskopi öppnar nya möjligheter

Bilden till vänster nedan visar en del av vävnad lungan från en KOL-patient i mycket hög förstoring. Cellerna har färgats med olika färger: cellkärnor har färgats blå, de röda och bruna områdena är olika celler i immunförsvaret och de svarta områdena är makrofager (ätarceller i immunförsvaret) som är proppfulla med sotpartiklar som de tagit upp.

Bilden till höger nedan visar en mikroskopbild där de olika celltyperna  har identifierats och färgkodats med hjälp av en dator som automatiskt räknar ut cellernas antal och var de finns  i lungvävnaden.

celler från KOL-lunga i mikroskop

Foto: Jonas Erjefält & Michiko Mori, Lunds universitet

Text: NINA HULT

Det går inte att kommentera denna artikeln. Hör gärna av dig till info@vetenskaphalsa.se om du har frågor eller synpunkter

Aktuellt om vetenskap hälsa_november 2011

TIDSKRIFTEN AKTUELLT OM VETENSKAP & HÄLSA

Artikeln är tidigare publicerad i tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa november 2011. Den är tematisk och kommer ut två gånger per år. Temat för det senaste numret är Andningen och livet.

Bläddra i tidskriften på skärmen

Ladda ner Aktuellt om vetenskap & hälsa november 2011. Tema: Andningen och livet (pdf)

Innehållsförteckning för samtliga artiklar i det senaste numret

Mer om tidskriften

lymfsystemet

LYMFSYSTEMET

Runt om i kroppen finns ett system av lymfkärl och lymfknutor, som bildar och transporterar celler i immunförsvaret.

Det finns lymfknutor i lungorna – precis som på andra ställen i kroppen som exponeras för den yttre miljön. Totalt har vi runt 500 till 1000 lymfknutor (lymfkörtlar) i kroppen.

Många känner säkert till att man kan få svullna lymfknutor på halsen vid t.ex. halsfluss. Men även i lungorna blir lymfknutorna större vid sjukdomar som astma och KOL, och man får också fler och större lymfkärl vid en infektion.

Källa: Jonas Erjefält och Sjukvårdsrådgivningen 1177.seLäs mer om lymfsystemet på Sjukvårdsrådgivningens hemsida

FORSKNINGENS DAG 2011

Poster från Forskningens dag:Vad händer i den sjuka KOL-lungan?

Vad händer i den sjuka KOL-lungan?

RELATERAT MATERIAL

Läs mer

Kännetecken för KOL respektive astma

Bindväven förändras vid KOL

Lungan vill läka sig själv

En resa i bilder in i lungans innersta delar

Djupdyker i lungvävnaden, Artikel om Jonas Erjefälts forskning från HjärtLungfondens tidning "Forskning för hälsa" 2008

HjärtLungfonden om KOL

Sjukvårdsrådgivningen 1177.se om KOL

Webb-tv

Se Jonas Erjefält föreläsa på Forskningens dag 2011(välj Jonas Erjefälts föreläsning i högermenyn)

Vetenskaplig information

Jonas Erjefält leder forskargruppen Luftvägsinflammation vid Lunds universitet:

I hans team ingår bl.a. Michiko Mori som arbetar med strukturella förändringar i immunförsvaret, Cecilia Andersson som forskar om mastceller, Anders Bergqvist som studerar inflammationsmönstret vid astma och KOL, Medya Shikhagaie som tittar på hur immunförsvaret regleras vid KOl och Beata Olejnicka som studerar oxidativ stress vid KOL.

Forskargruppens hemsida

Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

Med fokus på bipolär sjukdom
Med fokus på bipolär sjukdom
Deltagarna för forskningen framåt
Deltagarna för forskningen framåt
Universitetshuset i Lund. Foto: Mikael Risedal
Nya professorer vid Medicinska fakulteten ht 2014
Röntgenbild av knä. Foto: Colourbox
Benskörhet drabbar många

Vad forskar du om?