Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Cancerceller måste kommunicera med andra celler

2011-09-09

En cancercell agerar inte på egen hand. Tumörers utveckling handlar till stor del om hur cancerceller samverkar med varandra och med andra, ”normala” celler i tumören. Mattias Belting bedriver mycket framgångsrik forskning kring hur celler tar emot och sänder ut komplex information. Det är denna forskning som nu gett Mattias Belting det s.k. lokala Fernströmpriset.

Mattias Belting

Det är sedan länge känt att celler använder sig av små membranomslutna blåsor, vesikler, för att ta upp signaler från omgivningen, in i cellen. Det har nu visat sig att celler även kommunicerar via utsöndring av så kallade mikrovesikler, eller exosomer. De nu så uppmärksammade mikrovesiklerna kan liknas vid virusliknande partiklar då de förutom signalproteiner även innehåller genetisk information i form av mRNA och microRNA. Att celler kan överföra så avancerad molekylär information utmanar rådande paradigm. Mattias Beltings forskargrupp fokuserar nu på mikrovesiklernas roll vid utvecklingen av framför allt aggressiva hjärntumörer.

Öppnar för individanspassad behandling

– Det är väldigt spännande att få vara med i frontlinjen av ett nytt forskningsområde, säger Mattias Belting. När vi bättre förstår hur cancerceller kommunicerar kan vi störa samspelet och hindra tumörutvecklingen. Förutom att få bättre kunskap om själva funktionen för mikrovesikler vid tumörutveckling hoppas vi även hitta nya redskap för profilering av tumörer och därmed utveckla mer individanpassad behandling av cancerpatienter.

Mattias Beltings forskargrupp har i ett närliggande projekt utvecklat en helt ny teknik där de med magnetiska nanopartiklar studerar hur komplexa molekyler tas upp och sorteras i celler.

– Med denna teknik har vi hittills kartlagt ett specifikt protein som har en mycket viktig funktion i cellernas kommunikation via vesikler, berättar han. Dessa resultat publicerades i PNAS för cirka 1 år sedan. Tanken med pågående projekt är att applicera denna teknik för att studera cellers upptag av molekyler som kan användas i behandlingen av cancer.

Klinisk studie med lungcancerpatienter

Just nu pågår även en klinisk fasIII-studie (RASTEN) i Sverige och Kanada, där Mattias Beltings forskargrupp är involverad. De har identifierat en komplex sockerstruktur på cellernas yta, kallad heparansulfat, som en viktig spelare i cancercellers upptag av komplexa molekyler. I den kliniska studien undersöker man om den heparansulfat-liknande substansen heparin ökar överlevnaden hos lungcancerpatienter.

– Beroende av utfallet av studien kan heparin komma att bli ett intressant tillägg i behandlingen av lungcancerpatienter.

Mattias Belting får Lunds Fernströmpris med motiveringen ”för sitt sätt att använda avancerad cell- och molekylärbiologisk teknik för att lösa kliniskt relevanta frågor inom cancerområdet”.

Text: JOHANNA SANDAHL

Foto: Kennet Ruona

Texten ovan är en förkortad version av pressmeddelande från Lunds universitet, 6 september 2011