Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Doktorn svarar om njurarnas sjukdomar

2014-12-08

Förekomsten av njursjukdomar ökar, bland annat för att allt fler blir äldre och drabbas hjärt–kärlsjukdom, högt blodtryck och typ 2-diabetes. I det fjärde avsnittet av Doktorn svarar kan du lära dig mer om njurarnas sjukdomar och vilka tecken du ska vara vaksam på för att så tidigt som möjligt upptäcka störningar i njurarnas funktion.

Patientinformatör Bruno Clevström vid Skånes universitetssjukhus samtalar i det fjärde avsnittet av Doktorn svarar med docent och överläkare Naomi Clyne vid Njursektionen, Skånes universitetssjukhus.

I våras hade vi en serie artiklar om kronisk njursjukdom där du kan läsa mer om njursjukdom, fysisk aktivitet för att bromsa de negativa effekterna vid njursjukdom, dialys m.m. Tema Njursvikt – våren 2014 på Aktuellt om vetenskap & hälsa

Senare den här veckan kommer vi även publicera några artiklar om akut njursjukdom vid EHEC och vilken forskning kring njursjukdom hos barn som pågår vid Lunds universitet och Skånes universitetsjukhus.

Se också en tidigare föreläsning om njursvikt

I våras arrangerade PIL/Sjukhusbilblioteket vid Skånes universitet en föreläsning om njursvikt tillsammans med Njurförbundet i Sydsverige. Temat var diagnos och aktuell forskning om njursvikt:

.