Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Din mobil kan avslöja om du utsatts för strålning

2017-05-24

Vid olyckor eller terrordåd där radioaktiva ämnen misstänks vara inblandade kan det vara svårt att klargöra ifall människor i omgivningen utsatts för strålning. Men genom att analysera mobiltelefoner eller andra kroppsnära föremål går det att få viktig information om strålningsexponeringen. Det visar en ny avhandling från Lunds universitet.

Dessvärre inträffar det då och då olyckor som innebär att omgivningen utsätts för joniserande strålning. Kärnkraftsolyckorna i Tjernobyl och Fukushima är två av de mest kända exemplen. Många fruktar också att det kan komma terrordåd där t.ex. smutsiga bomber används.

– Det är en stor fördel att snabbt kunna avgöra ifall någon utsatts för strålning. Vid en olycka i ett kärnkraftverk känner många oro, medan det kanske endast är ett mindre antal som utsatts för skadliga strålningsnivåer, förklarar Therése Geber-Bergstrand, sjukhusfysiker och doktorand vid Institutionen för translationell medicin, Lunds universitet.

Mobiler innehåller små motstånd tillverkade av aluminiumoxid som kan ge information om strålning i ända upp till sex år efter exponeringstillfället.

Kan ge besked flera år efter olycka

Tillsammans med sina kolleger undersökte hon därför ett antal kroppsnära föremål eller material med potential att ge information om huruvida bäraren utsatts för strålning. Bland det som undersöktes fanns:

  • mobiltelefoner
  • tänder och tandlagningar
  • torkmedel (finns t.ex. i små kuvert i nya portföljer och väskor)

Flera av materialen visade i forskningen mycket lovande egenskaper, inte minst mobiltelefoner. Mobiler innehåller motstånd tillverkade av aluminiumoxid som kan ge information om strålningen i ända upp till sex år efter exponeringstillfället. Vid analysen plockas mobilen isär och motståndet undersöks därefter med en ljuskänslig mätmetod, optiskt stimulerad luminescens (OSL).

– Mobiltelefonerna gav mycket lovande resultat. Även om det behövs ytterligare studier kan mobilerna användas redan nu. Vi har ett avtal med Strålsäkerhetsmyndigheten om att vid behov analysera ett antal mobiler i vårt beredskapslaboratorium, berättar Therése Geber-Bergstrand.

Analyser av mobiler och de andra testade föremålen kan också ske i stor skala och relativt snabbt. Ett provsvar kan bli möjligt att erhålla inom en eller två timmar, jämfört med en medicinsk personundersökning där provsvaren kan dröja upp till ett par dygn. Enligt Therése Geber-Bergstrand kan en inledande koll av mobilen därför vara ett värdefullt hjälpmedel för att avgöra vilka personer som behöver gå vidare till mer tids- och resurskrävande provtagningar.

Saltkapsel kan komplettera dosimeter

I sin avhandling har hon även vidareutvecklat forskargruppens tidigare resultat kring användning av bordssalt som en billig och effektiv indikator på joniserande strålning. Hennes resultat bekräftar saltets fördelar. Vid en stor olycka med radioaktiva ämnen skulle det därför kunna vara ett alternativ att förse delar av räddningspersonalen med särskilda saltkapslar som ett effektivt och billigare alternativ till dosimetrar.

Text och porträttfoto: Björn Martinsson
Foto mobiltelefon: Therése Geber-Bergstrand

Featurebild mobiltelefon: iStock_Professor25