Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Det enklaste kan ibland vara det viktigaste

2015-06-08
vakande öga på IVA
På intensivvården och operationsavdelningen håller man alltid ett vakande öga på patienten för att omedelbart kunna upptäcka en eventuell försämring. Foto: Jonas Åkeson

Tidigt upptäcka försämring i patientens tillstånd

– Det paradoxala är att som läkare på en operationsavdelning eller i intensivvården använder vi den mest avancerade utrustningen. Samtidigt trycker vi på vikten av att samtidigt använda de allra enklaste metoderna för att ställa diagnos – med synen, hörseln, känseln och lukten. Hela tiden.

Jonas Åkeson. Foto: Kennet Ruona
Jonas Åkeson. Foto: Kennet Ruona

Jonas Åkeson är professor och överläkare i anestesiologi och intensivvård vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus. Han pekar på hur viktigt det är att läkare, sjuksköterskor och andra inom vården uppmuntras att träna upp och använda sin kliniska blick.

– I akuta lägen kan tiden vara oerhört knapp och det finns kanske varken tid eller möjlighet till några mer avancerade undersökningar, säger Jonas Åkeson. Vi måste ofta gå mycket på enkla iakttagelser och inledningsvis behandla utifrån symtomen.

Känna på pulsen och lyssna på andningen

Det låter enkelt, men när Jonas Åkeson beskriver hur det går till förstår man att det krävs lång erfarenhet för att snabbt kunna göra rätt bedömningar när en patient kommer in till akuten eller intensivvården.

– Träffar jag till exempel på en patient som har fått svårt att andas, kan jag ofta ana mig till orsaken från hur patienten låter och ser ut när hon eller han andas. Andra gånger kan det räcka att känna på pulsen för att bilda sig en uppfattning om hur patienten mår. Är pulsen svag, snabb eller ojämn? Jag undersöker till exempel också om fingrarna ser bleka ut och känns kalla. Då kan det tyda på stor blodförlust. Och så vidare

Jonas Åkesson förklarar också att det inom intensivvården många gånger kan vara viktigare att göra några enkla men betydelsefulla undersökningar och upprepa dem regelbundet, än att göra en mängd avancerade undersökningar vid ett enda tillfälle och sedan slå sig till ro.

monitor iva_redigerad
Övervakningsutrustning på operationsavdelning. Foto: Jonas Åkeson

Team av uppmärksam vårdpersonal

– Runt patienten finns ett helt team av specialutbildad vårdpersonal som behöver vara lyhörd för att tidigt upptäcka en eventuell försämring. Går det så pratar vi förstås också med patienterna om hur de mår, men de kan ju vara medvetslösa eller nedsövda och helt utlämnade till våra bedömningar.

För att den patient som behöver avancerad sjukvård ska vara i trygga händer finns alltid någon som håller ett vakande öga.

– Dygnet runt finns det ständigt någon vid patientens sida – på en intensivvårdsavdelning eller under en operation – för att snabbt kunna upptäcka, och omedelbart ingripa, vid minsta försämring av tillståndet, avslutar Jonas Åkeson.

Text: NINA NORDH

läkarstudenter simulator
Bildtext: Jonas Åkeson har också ett övergripande ansvar för läkarutbildningen på avancerad nivå i Malmö och uppmuntrar till mycket övning i det basala omhändertagandet av akuta patienter. På bilden tränar några läkarstudenter på en avancerad docka i det medicinska träningscentrat Practicum vid Skånes universitetssjukhus. Foto: Jonas Åkeson