Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

DBT framgångsrik behandlingsmetod vid borderline

2011-09-22
Anita Linnér
Kameran är ett viktigt verktyg för Anita Linnér och hennes kollegor i DBT-teamet. Foto: Roger Lundholm

När personer med diagnosen borderline inte kan hantera sina känslor kan det leda till självskada. För en av tio slutar det – mer eller mindre avsiktligt – med självmord. Nu utökar psykiatrin i Lund sitt DBT-team till tolv medarbetare.

DBT står dialektisk beteendeterapi och är en utveckling av KBT, kognitiv beteendeterapi. Terapin har bedrivits framgångsrikt i Lund sedan drygt tio år. Det visar en studie av 39 patienter med borderline/emotionell instabil personlighetsstörning som tillsammans stod för 2 008 vårddygn och 4 549 självskador tolv månader före behandlingen.

Efter behandlingen minskade antalet dygn i sluten vård till totalt 206 och antalet självskador till 127.

– I DBT jobbar vi för att lära ut, öva in och generalisera nya färdigheter för att patienten ska förändra sitt beteendemönster och hantera sina känslor på ett mer effektivt sätt.

Det säger Anita Linnér, legitimerad psykoterapeut som ingått i DBT-teamet sedan starten i slutet av 90-talet. När vuxenpsykiatrin i Lund, Landskrona och Eslöv slogs ihop tidigare i år blev det möjligt att samordna resurserna till ett tolv medarbetare starkt DBT-team.

– Våra patienter har diagnosen borderline och ett dokumenterat självskadebeteende. Deras liv är antingen eller, himmel eller helvete. Samtidigt som de behöver lära sig nya färdigheter så att de inte skadar sig själva måste de få sina upplevelser bekräftade.

Stora studier visar att en tredjedel av patienterna tillfrisknar efter DBT och att en tredjedel fortfarande mår dåligt, fast utan att längre skada sig själva. För den sista tredjedelen sker ingen förändring.

– Nu utvecklar vi vårt behandlingsprogram och skapar utrymme för att fler patienter ska kunna få behandling. Ett viktigt mål är att minska behovet av slutenvård, berättar Anita Linnér.

Text: PER LÄNGBY

Artikeln är tidigare publicerad i Nyhetsbrev för massmedia nr 5/2011 från Skånes universitetssjukhus, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Labmedicin Skåne och Psykiatri Skåne.