Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Därför skyddar blodgrupp noll vid malaria

2015-03-10

Martin Olssons gäng 2_L
Martin L Olsson, Annika Hult och Jill Storry med en modell av en röd blodkropp. I bakgrunden ses blodbanken vid Avd. för transfusionsmedicin och klinisk immunologi, Labmedicin, Medicinsk Service belägen på Skånes universitetssjukhus i Lund. Studien har letts av Karolinska institutet i samarbete med Lunds universitet, Stockholms universitet, Köpenhamns universitet och Helsingfors universitet.

Varje minut dör ett barn i malaria. Malaria är en allvarlig sjukdom som smittar 200 miljoner människor varje år varav 600 000 dör – främst barn under fem år. Men personer med blodgrupp O (noll) har ett naturligt skydd från att dö vid en svår malariasjukdom eftersom ett protein som malariaparasiten placerar på våra röda blodkroppar inte ”gillar” blodgruppen.

– Proteinet RIFIN fungerar som ett klister på de röda blodkropparna, vilket gör att de klumpar ihop sig och bildar så kallade rosetter. Rosetterna kan i sin tur fastna på kärlens väggar och blockera blodflödet till exempel genom proppar i hjärnans små kapillärer, förklarar Martin L Olsson, professor och överläkare som tillsammans med postdoktorn Annika Hult och docent Jill Storry genomfört studien vid Lunds universitet.

Sjukdomsförloppet blir mindre allvarligt

Oberoende av blodgrupp blir man infekterad av malaria, men rosetterna hos personer med blodgrupp O blir både mindre och färre än hos personer med andra blodgrupper, vilket innebär att sjukdomsförloppet inte blir lika allvarligt.

– Detta förklarar varför blodgrupp O är så vanlig i områden där malaria förekommer. Så är fallet bl a i Afrika och Sydostasien där allvarliga former av malaria finns. Mest extremt är Amazonas där nära 100 procent av ursprungsbefolkningen har blodgrupp O.

Ökar möjligheten att förhindra de svåraste fallen

Studien av proteinfamiljen RIFIN:er som har letts av Mats Wahlgrens grupp på Karolinska institutet i samarbete med Martin L Olssons forskargrupp vid Institutionen för laboratoriemedicin vid Lunds universitet, publiceras nu i Nature Medicine.

– Genom att veta vilka molekyler som är inblandade när någon blir infekterad av malaria, ger det oss möjlighet att försöka förhindra de svåraste fallen av sjukdomen i framtiden.

Blodgrupp viktig faktor även vid smitta av andra sjukdomar

Utöver att personer med blodgrupp O blir mindre sjuka av malaria, finns det många andra exempel där risken att smittas av t ex vinterkräksjuka eller t o m HIV kan påverkas av vilken blodgrupp man har.

– Tänk en pandemi som sveper över hela världen – hade vi alla varit lika mottagliga för infektionen så hade mänskligheten förmodligen inte överlevt. Våra blodgrupper är ett sätt för naturen att se till att våra celler ser lite olika ut, vilket är bra ur ett populationsperspektiv men kan skapa bekymmer när man idag ska transfundera blod eller transplantera organ, avslutar Martin L Olsson.

Blodgrupp 0 blodbanken
Blodpåsar med blodgrupp O

Text och foto: ÅSA HANSDOTTER