Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Därför är det bra att röra på sig

2023-11-10
Illustration: PCH.VECTOR/FREEPIK

Att röra på sig är bra för oss på många olika sätt och all rörelse i vardagen har betydelse. Fysisk aktivitet kan förebygga ett flertal sjukdomar och förbättra olika funktioner i kroppen. Här följer några exempel.

Fysisk aktivitet har visat sig kunna förebygga

 • hjärt-kärlsjukdomar
 • diabetes typ 2
 • övervikt och fetma
 • benskörhet
 • flera cancertyper
 • vissa typer av demens
 • psykisk ohälsa (depression, ångest och stress)
 • att dö i förtid.

Dessutom kan fysisk aktivitet förbättra

 • sömn
 • kognitiv funktion (bättre tankeförmåga)
 • livskvalitet.

Många av de positiva effekterna förmedlas bland annat genom en sänkning av blodtryck, blodfetter och blodsocker. Samtidigt förbättras blodcirkulationen vilket bland annat gör att cellerna kan ta upp mer syre och att kroppen lättare tar hand om sådant som kan vara skadligt, till exempel stresshormoner som kortisol och adrenalin.

Många olika organ påverkas positivt av fysisk aktivitet, till exempel:

Hjärta, lungor, skelett och muskler belastas, får träning och stärks. Många ämnen, med viktiga funktioner i kroppen, bildas i musklerna när de arbetar och dessa sprids sedan i hela kroppen. Exempel på sådana kan vara antiinflammatoriska ämnen eller ämnen som reparerar, är smärtstillande eller piggar upp.

Hjärnan påverkas positivt genom att det bildas fler kopplingar mellan nervcellerna med fler förgreningar och det bildas fler blodkärl som leder till ökat blodflöde.

Immunsystemets funktion förbättras av regelbunden träning och kan därför minska känsligheten för infektioner. Inflammation, som är kroppens svar på en infektion eller skada, blir mer balanserad. Men om detta inte fungerar och inflammationen blir långvarig kan det skada kroppen, till exempel genom att påverka insulinkänsligheten vilket kan leda till diabetes eller bidra till åderförfettning som kan leda till hjärt-kärlsjukdom.

Källa: 1177 och intervjuade forskare

(publicerades första gången 3 nov 2023, ompublicerad 10 nov 2023)