Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Dagens solkrämer ger färre allergier

2017-11-07
Att skydda sig med kläder och solhatt kan ofta vara ett bättre alternativ än att använda solkrämer, anser Marléne Isaksson och Magnus Bruze som forskar kring olika hudpreparat och hudallergier. Om du inte skyddar dig med kläder, välj ett solskyddsmedel med både UVA- och UVB-filter som har hög solskyddsfaktor. Smörj på rikligt, annars blir skyddet sämre. Foto: Colourbox

Apotekens och butikernas hyllor är i semestertider fyllda med olika solskyddspreparat. Men i likhet med andra hudprodukter kan de orsaka allergi. Varför kan solkrämer ge hudproblem och hur skyddar vi oss bäst mot solen?

Det som riskerar att irritera huden när vi smörjer in oss med tvål, schampo och krämer är oftast konserveringsmedel och parfym. De flesta solskyddsmedel saknar dock allergiframkallande konserveringsmedel.

Istället är det kemiska ämnen i produktens solskydd som kan leda till problem. Ämnena ingår i preparatens UVA- och UVB-filter, som skyddar huden mot skadligt ljus. De kallas fotoallergener eftersom det är i kontakten med ljus som det uppstår en kemisk reaktion som kan orsaka allergi. Men den här typen av allergier är ganska ovanliga.

Marléne Isaksson

– Produktutvecklingen har bidragit till bättre preparat. Solskyddsmedel ligger endast bakom en mindre del av hudallergierna, och de har minskat över tid trots ökad användning, berättar Marléne Isaksson, överläkare vid Skånes universitetssjukhus och adjungerad professor vid Lunds universitet.

Fler aktiva ämnen men i lägre koncentration

Marléne Isaksson hjälper patienter med allergiska besvär men forskar också kring hudallergier orsakade av solskyddspreparat och andra hudprodukter. Sjukhuset deltar för närvarande i en internationell studie där bland annat ett stort antal solskyddsprodukter testas. Målet är att utveckla gemensamma testmetoder i Europa och att förbättra diagnostiken vid hudallergier.

I ett historiskt perspektiv är det efter andra världskriget som solskyddsmedel för konsumenter börjar dyka upp. På allvar hamnar de i fokus under 1980-talet, då larm om tunt ozonlager och ozonhål ökar intresset för att skydda sig mot malignt melanom (hudcancer).

Solskyddsmedlens innehåll har växlat över tid. Från att ha innehållit en eller ett fåtal aktiva substanser har utvecklingen gått mot en blandning av flera aktiva ämnen:

Magnus Bruze

– Moderna solskyddsprodukter innehåller lägre koncentration av flera olika ämnen istället för hög koncentration av en eller ett par olika substanser. Det minskar också risken att utveckla allergi, förklarar Magnus Bruze, professor i yrkesdermatologi vid Lunds universitet.

Solkräm som komplement till kläder

Den som har utvecklat allergi mot solskyddsmedel måste i fortsättningen undvika ämnet och skydda sig med ett annat preparat eller kläder. Och det kan vara värt för alla att tänka på att det finns alternativ till solkrämer:

– Jag rekommenderar ofta kläder och solhatt som skydd mot solen. Gärna i kombination med att hålla sig i skuggan mitt på dagen när solen är som starkast, säger Marléne Isaksson.

Text: BJÖRN MARTINSSON

Porträttfoto: Roger Lundholm

Läs även:

Två typer av solskyddspreparat

Kombination av läkemedel och ljus kan ge hudproblem