Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Dagens miljö ger barn kontaktallergi

2014-06-09
ungdomar
Foto: Colourbox

Ada Uldahl, läkare och doktorand på Hudkliniken och Yrkes och Miljödermatologiska kliniken i Malmö berättar om sin medverkan i ABISS, en studie om allergibesvär bland ungdomar i Södra sjukvårdsregionen:

– Vi vet att ett stort antal barn idag har kontaktallergier, som de behåller resten av livet. Vi vill kartlägga vad barnen i Södra Sjukvårdsregionen kommer i kontakt med och hur många som har utvecklat allergier, för att kunna ge bättre information och rådgivning. Genom kunskap kan vi skapa en tryggare miljö och förhindra allergier.

Läs mer i artikeln ”Kontaktallergier och yrkesval” (kommer inom kort)

ABISS, Allergibarn i södra sjukvårdsregionen

ABISS är en studie om allergibesvär bland ungdomar i Södra Sjukvårdsregionen 2012-2013. Projektet genomfördes som ett samarbetsprojekt på Universitetssjukhuset SUS, Barnkliniken, Hudkliniken och Yrkes och Miljödermatologiska (YMDA) kliniken Malmö samt AllergiKompetenscentrum Lund.

I studien som dels bestod av frågeformulär i utvalda klasser i hela regionen samt undersökning av en mindre grupp finns två doktorander som just nu sammanställer sina resultat. Vi återkommer längre fram med resultatet från studien.