Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Cancer – ett sår som aldrig läker

2015-06-03

Roni Allaoui

För att förstå cancer så måste man också förstå kroppens normala funktioner. Här förklarar doktoranden Roni Allaoui hur en vanlig funktion som sårläkning går från att hjälpa oss att läka till att hjälpa cancercellerna att växa ännu fortare och sprida sig.

Ett sår på kroppen är egentligen skadad vävnad vilket innebär att celler har tagit skada. Vad som kännetecknar ett sår är att det blöder och blir inflammerat. Första steget i en sårläkning är att kroppen stoppar blödningen genom att bilda en sårskorpa. Detta har vi alla sett. Det som händer under sårskorpan är väldigt intressant. Tittar man på det under ett mikroskop så ser man hur våra immunceller jobbar på att rensa såret. Det ser ganska brutalt ut för att immuncellerna i den här fasen tar död på allt som är främmande, som t.ex. bakterier och övriga skadade celler.

Immunförsvarets ”off-knappar”

När allt är rent i såret trycker immunförsvaret på ”off”-knappen för att inleda själva läkningen. Istället för att spruta ut massförstörelsemolekyler så sprutar de ut tillväxtfaktorer som lockar de omkringliggande cellerna till att börja dela sig. Vävnaden i såret byggs om med hjälp av immuncellerna så att det underlättar för nya celler att ta sig fram för att sätta sig på sina nya platser och eventuellt täppa till såret under sårskorpan.

Även denna harmoniska och fredliga fas har en ”off”-knapp för att tillväxt inte kan fortsätta hur länge som helst. Så när kroppen känner att det ser bra ut och inget behöver göras mer så kallas immunförsvaret tillbaka och allt är precis som det var innan vi fick såret.

Cancern tar över

I bröstcancer sker detta på ett annorlunda sätt. Vad cancern gör är att den stänger av den offensiva fasen och går direkt in på den fredliga fasen. Här uppstår dilemmat – den fredliga fasen stängs aldrig av. I cancer fortsätter immunförsvaret att förse tumören med tillväxtfaktorer och omstrukturering av vävnad som eventuellt leder till att cancercellerna växer så pass mycket att de bryter sig loss och sprider sig till övriga delar i kroppen. Immunförsvaret som är utvecklat för att hjälpa kroppen att läka och reparera sig själv använder samma verktyg för att hjälpa tumören att växa och sprida sig. Därför beskrivs cancer som ett sår som aldrig läker.

Text: Roni Allaoui

Foto: Johan Glindre

Läs mer om Roni Allaouis forskning kring samspelet mellan bröstcancer och immunförsvaret i artikeln Att kapa cancerns förlängda arm