Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Budbärare kringgår kroppens försvar vid EHEC-smitta

2015-04-07

bakterier på odlingsplatta

Den så kallade EHEC-bakterien, som kan finnas i förorenad mat eller förorenat vatten, och i många fall leder till magkramper och svår diarré och i värsta fall njursvikt och död, har länge gäckat forskarna. Nu tror sig en grupp forskare vid Lunds universitet ha kommit på hur ett giftigt ämne, som frigörs från bakterierna i tarmen hos den smittade och sprider sig i kroppen, lyckas angripa andra organ och undvika kroppens eget försvarssystem. (IKVL)

– Vi har i tidigare studier visat hur det giftiga ämnet tar sig fram i kroppen genom att åka snålskjuts på blodceller, men vi har inte förstått hur det bär sig åt för att lämna blodcellerna och angripa njurarna. I den här studien har vi sett att boven i dramat är små mikrovesikler som frisätts från blodceller, en slags budbärare som transporterar det giftiga ämnet från blodcellerna, kringgår kroppens eget immunförsvar och sprider sig i njurcellerna med celldöd som följd, berättar Diana Karpman, professor och överläkare i pediatrik.

anne_lie_staahl_och_diana_karpman_cred
Anne-Lie Ståhl och Diana Karpman är två av forskarna bakom en ny studie om EHEC-smitta. Bild: Olle Dahlbäck

Utmaning att skydda njurcellerna

Studien, som nyligen publicerades i den vetenskapliga tidskriften PLOS Pathogens, är gjord på såväl humana njurceller som i djurförsök och på patient. Det är för övrigt första gången forskare kan visa att ett bakteriellt protein cirkulerar inuti mikrovesikler.

– Nu blir utmaningen för oss, när det gäller EHEC-bakterien, att försöka förhindra budbärarna att transportera det giftiga ämnet mellan blodcellerna och njurcellerna. Eller att se till så att njurcellerna inte tar emot mikrovesiklerna. För detta har vi börjat studera effekterna av redan befintliga läkemedel, säger Anne-Lie Ståhl, en annan av forskarna bakom studien.

Större utbrott 2011

EHEC finns i olika varianter och drabbar mest små barn, men även vuxna. Så skedde år 2011, då ett större utbrott av en ovanlig variant av EHEC resulterade i 4 000 fall i Tyskland och ett 50-tal i Sverige som besökt Tyskland. Av de smittade var de flesta vuxna och majoriteten kvinnor, vilket är ovanligt. En tredjedel av de konstaterade fallen i Sverige utvecklade njursvikt. En person avled. Smittkällan var groddar från bockhornsklöverfrön importerade från Egypten.

Text: OLLE DAHLBÄCK

Fotnot: EHEC är en förkortning för Enterohemorragisk Escherichia Coli

Nyhet från Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund, Lunds universitet, 20 mars 2015