Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Brus kan hjälpa barn med ADHD

2016-09-30

Kan ett konstant ljud av brus i öronen få barn och ungdomar med ADHD att bättre koncentrera sig i skolarbetet. En svensk-norsk studie talar för att så kan vara fallet.

I studien såg forskarna vid Högskolan i Sogn och Fjordane och Lunds universitet att barnen med ADHD kunde koncentrera sig bättre när de via ett par hörlurar fick ett meningslöst, slumpmässigt brusljud – högt som från en dammsugare – i öronen. Vid en jämförelse visade sig effekten av brusljudet vara större än den av ADHD medicin, som inte gav någon effekt alls på de test barnen gjorde.

– Barnen i studien fick genomföra tre kognitiva test som testade minne och uppmärksamhet. På två av testen märktes klara resultatförbättringar av brusljudet, säger Peik Gustafsson, forskare vid Lunds universitet och läkare i barnpsykiatri, Psykiatri Skåne.

Effektivare hjälp än mediciner

Även om det är en liten studie med 20 individer menar forskarna bakom studien att det finns argument för att brusljudet i öronen är en effektivare hjälp vad gäller just minne och uppmärksamhet än vad ADHD-mediciner är.

klassrum
Foto: Colourbox

– Därför kan det vi kallar ”vitt” brusljud var en alternativ icke-farmakologisk behandling av ADHD, eller ett komplement som gör att man kan sänka dosen av de mediciner som många barn med ADHD idag tar, säger Göran Söderlund, professor i specialpedagogik vid Høgskulen i Sogn og Fjordane, Norge.

– Det verkar som barn med uppmärksamhetsproblem (ADHD) tänker bättre när de hör ljud eller själva skapar ljud, antingen de får brus i öronen via ett par hörlurar eller producerar ljudet själva, exempelvis genom att trumma med fingrar, pennor och annat i klassrummet, säger Göran Söderlund och fortsätter;

– Vi ska dock komma ihåg att den här studien endast koncentrerar sig på kognitiva prestationer som minne, uppmärksamhet och koncentrationsförmåga. Bruset i öronen löser inte att de här barnen är överaktiva och lätt kommer i konflikt med andra, men det kan kanske hjälpa dem att bli bättre i skolarbetet.

App ska hjälpa personer med ADHD

Nu vill forskarna gå vidare med en större studie om brusljudets effekt och har därför utvecklat en app, Smartnoise, som hjälpmedel för personer med ADHD eller uppmärksamhetsproblem.

– Genom att göra tre enkla test i appen kan barnen se om de har nytta av brus eller inte. (Notera att de flesta barn blir sämre av brusljudet, vilket märktes på kontrollgruppen i studien). I appen kan de sedan följa sin utveckling då de kan spara sina resultat från olika lektioner och se vilka framsteg de gör. Fungerar appen bra i klassrummet så kan man lätt lägga till nya funktioner, exempelvis som att tala om när det är dags att ta en paus, att gå hem eller när de ska äta, berättar Göran Söderlund.

För att vidareutveckla appen söker forskarna nu skolor i Sverige och Norge som under tre månader kostnadsfritt vill testa den och låta barnen spara ner de resultat de får när de jobbar på egen hand med brus i öronen under lektionerna.

– Vi har sett att det här fungerar i laboratoriet. Nu vill vi se om det även fungerar i klassrummet, säger Göran Söderlund.

Text: OLLE DAHLBÄCK

Vetenskaplig artikel i Frontiers Psychology
Comparing Auditory Noise Treatment with Stimulant Medication on Cognitive Task Performance in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Results from a Pilot Study