Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Kristina Lång: Brösttomosyntes – nytt vapen mot bröstcancer

2010-12-15
 
vänster bröst undersökt med mammografi, höger bröst med tomosyntes. Tumör synlig endast med tomosyntes
Den lilla stråliga tumören, centralt i bröstet, framträder bättre på tomosyntesundersökningen. Foto: Ingvar Andersson.

Ingen vill drabbas av cancer men om olyckan ändå är framme, vinner alla på att cancern upptäckts så tidigt som möjligt. Utvecklingen av nya metoder för tidig diagnostik av cancer går hela tiden framåt. Inom bröstcancerområdet finns en ny lovande röntgenundersökning, brösttomosyntes, vilken skulle kunna få en stor betydelse i framtiden.

 Idag får 20 kvinnor besked om att de har bröstcancer. Det är 7000 fall varje år i Sverige och det gör bröstcancer till den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Därför har det sedan ett par decennier funnits hälsokontroller i form av regelbundna röntgenundersökningar, s.k. mammografi, som idag erbjuds till alla kvinnor mellan 40 och 75 år. Mammografi är en bra undersökning som upptäcker de flesta tumörerna, men dock långt från alla.    

Mammografin kan missa tumörer

Det är välkänt att mammografi har begränsningar när det gäller förmågan att upptäcka bröstcancer. Det finns uppgifter som tyder på att så mycket som 15–30 % av cancerfallen inte upptäcks vid en screeningundersökning. En huvudförklaring till detta är att mammografibilden är en kompromiss av verkligheten, eftersom vi får en platt bild av ett runt bröst, vilket gör att cancertumörer kan döljas av den normala bröstkörtelvävnaden på grund av överprojiceringar. Det finns dock en möjlig lösning på detta problem.    

Illustration av en tomosyntesundersökning
Här illusteras en tomosyntesundersökning. Bröstet respresenteras av den blå rutan och olika strukturer i bröstet, t.ex. normal körtelvävnad, en tumör eller en cysta representeras av cirkeln, kvadraten och triangeln. I det mellersta fallet kan det bli en överprojektion av strukturerna. Den gula kvadraten täcker helt den gröna cirkeln, vilket kan bli fallet vid en vanlig mammografiundersökning. Eftersom röntgenröret sveper över bröstet vid tomosyntesundersökningen och tar bilder under tiden, löses problemet med överprojiceringar och den gula kvadraten kommer aldrig att helt täcka den gröna cirkeln i den samlade bildvolymen. Illustration och foto: Siemens Health Care/avd medicinsk strålningsfysik, Malmö, Lunds universitet.

Bilder i tunna skikt

Brösttomosyntes är en skiktröntgen där röntgenröret sveper över bröstet samtidigt som bilder tas, vilket ger en hög med bilder där varje bild är ett tunt skikt av bröstet. Röntgenläkare kan sedan bläddra upp och ned genom denna hög och analysera bröstet utan några störande överprojiceringar. Problemet med tumörer som döljs av normal körtelvävnad borde därför vara löst. Och mycket riktigt, i försöksstudier har metoden visat sig kunna upptäcka fler och mindre bröstcancertumörer än den vanliga mammografimetoden. Tomosyntes är alltså en lovande teknik, men är den tillräckligt bra för att ersätta mammografi i ett redan välfungerande screeningprogram?

till vänster bröst undersökt med mammografi, till höger bröst undersökt med tomosyntes. Tumör är synlig endast med tomosyntes
Samma bröst undersökt med vanlig mammografi och med tomosyntes. Här visas bara en bild (1 mm tjock skiva) av hela tomosyntesundersökningen. I det här fallet syns den stora stråliga tumören i nedre delen av bröstet påtagligt lättare med tomosyntes. Foto: Ingvar Andersson.

15000 kvinnor i ny studie

Idag vet man inte det, men intresset att ta reda på det är stort. Den mest omfattande studien hittills för utvärdering av tomosyntesens eventuella fördelar har undersökt drygt 500 patienter. För att ta reda på om den kan användas i bröstcancerscreening krävs en betydligt större undersökning. Därför kommer 15000 kvinnor, som kallas till screening på Skånes Universitetssjukhus, Malmö, att undersökas både med tomosyntes och med vanlig mammografi. Med vilken metod hittas flest cancrar?    

Projektet kallas för Malmö Breast Tomosynthesis Screening Trial och kommer att pågå under två år. Efter det kommer det att finnas svar på den frågan.    

Förhoppningsvis kan brösttomosyntesen bli ett nytt viktigt vapen i kampen mot bröstcancer. Även om det ännu dröjer länge innan bröstcancern är utrotad (om det nu är möjligt) så kommer en förbättring av den tidiga upptäckten av cancer innebära en stor skillnad för den kvinna som drabbas och idag är det 20 kvinnor som får besked.    

Text: KRISTINA LÅNG