Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Blodfettssänkare nytt grepp mot bröstcancer

2013-04-19

Två av tre kvinnor som drabbas av bröstcancer kan troligen ha nytta av traditionella blodfettssänkande mediciner. Det visar en klinisk studie på 50 kvinnor som genomförts vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

– Om dessa resultat bekräftas i en större klinisk prövning innebär det att vi på sikt kan minska våra patienters risk för återfall i bröstcancer – och möjligen även påverka risken för att utveckla bröstcancer bland personer som löper stor risk att drabbas, säger cancerläkaren Signe Borgquist som genomfört studien tillsammans med bland andra sin kollega Olöf Bjarnadottir.

Olöf Bjarnadottir och Signe Borgstedt

Olöf Bjarnadottir och Signe Borgquist har lyckats bromsa brösttumören i kliniska försök på 50 kvinnor med hjälp av blodfettssänkande läkemedel. Foto: Roger Lundholm

Blodfettssänkande mediciner, statiner, hämmar enzymet HMG-CoA reduktas. Signe Borgquist och medarbetare är den första som visat att detta enzym är uttryckt i brösttumörer.

– I de fall vi hittar enzymet har vi också möjlighet att ge en bättre och mer riktad behandling. Och i de 38 fall där vi fick full information kunde vi konstatera att enzymet uttrycktes hos 63 procent av kvinnorna, berättar hon.

Forskargruppen har behandlat kvinnor med nyupptäckt bröstcancer med statiner under den tvåveckorsperiod som uppstår mellan diagnos och operation. Vävnadsprov från tumören före och efter statinbehandling har sedan undersökts och jämförts. I de fall som enzymet varit uttryckt har statiner visat sig ha en tumörbromsande effekt.

– Fördelen med statiner är att de är välbeprövade, kostnadseffektiva och i princip biverkningsfria. Studien visade dessutom att vi lyckades få in läkemedlet i brösttumören och att det hade den önskade effekten, konstaterar Signe Borgquist.

Forskargruppens resultat publiceras i dagarna i Breast Cancer Research & Treatment.

Text: PER LÄNGBY

Artikeln är tidigare publicerad i Nyhetsbrev 2 – 2013, 27 mars 2013