Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Blått dagsljus inomhus kan göra oss sömnigare

2011-06-07
Kontorsbyggnad med fönster
Foto: Flickr, UggBoyUggGirl.

– Det är inte bara mängden solljus som vi får in i våra byggnader som är viktig. Ännu viktigare är kvaliteten på ljuset. Det säger Marie-Claude Dubois från Canada, arkitekt och gästforskare vid Lunds tekniska högskola.

Idag är det inte ovanligt att nya kontorsbyggnader och liknande har stora glasfasader. Man får in mycket ljus i lokalerna, men det kan samtidigt bli för varmt inomhus på sommaren och för kallt på vintern. Mycket energi kan då gå åt till luftkonditionering respektive uppvärmning.

För att klara inneklimatet krävs därför olika former av solskydd. En möjlighet är att använda glas som reflekterar ljuset, men tonade glasrutor som stänger ute en del av ljuset blir också allt vanligare.

Marie-Claude Dubois
Marie-Claude Dubois. Foto: Roger Lundholm

– Det som är viktigt att tänka på är att ha ett så neutralt glas som möjligt, säger Marie-Claude Dubois. Och används färgat glas bör det snarare vara bronsfärgat än blåfärgat. Vi har precis avslutat en studie vid Université Laval i Québec där vi jämförde hur människor upplever att arbeta i rum med olika fönsterglas. En miljö med varmare ljus från bronsfärgat glas upplevdes mer behaglig än när blått glas användes.

FÖR ETT TIOTAL ÅR SEDAN upptäcktes en tredje ljusreceptor i ögat, förutom tappar och stavar. Den receptorn är känslig just för det blåa ljuset och påverkar tillverkningen av melatonin i kroppen – ett hormon som styr vår vakenhet och sömn.

– Därför trodde vi innan studien startade att de blå fönsterglasen skulle göra att människor blev piggare och mer vakna, men det visade sig vara tvärtom. De blev i stället mer sömniga under experimentet som varade i 45 minuter.

MARIE-CLAUDE DUBOIS berättar att i Kanada har man till och med sett att anställda i kontorsbyggnader med blått fönsterglas blev sjuka.

– Jag var med och utvärderade ett fall där anställda fick så allvarliga besvär som hjärtproblem och depression, men det var ett fall med en extrem typ av blått glas som inte släppte igenom något annat ljus än det blåa. Man fick byta ut glaset i den byggnaden, berättar Marie-Claude Dubois.

Trenden att ha stora glasytor på byggnader för att få in mer solljus kan också slå fel och få motsatt effekt.

– När människor blir bländade av solljuset fäller de ner persienner och drar för gardiner. Då blir det i praktiken mindre ljus som kommer in. Vi har sett att den optimala fönsterstorleken för ett kontorsrum ligger på ungefär 30 % av fasaden. Då får man in tillräckligt med ljus om man arbetar ungefär två meter från fönstret, säger Marie-Claude Dubois.

HON ANSER ATT PERSIENNER ofta är det bästa valet om solljuset från fönstret blir för starkt och bländande. Väljer man att ha gardiner eller andra former av solskydd är det viktigt att tänka på hur de sprider ljuset. Vitt solskydd kan i vissa fall få motsatt effekt och ge värre bländningsproblem.

Text: NINA HULT